خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 9 دایره

کاربر گرامی در فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 9 چند نمونه تست آموزشی این فصل تجزیه و تحلیل و حل می شود.

می دانیم که تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

دقت در اشیاء ، پدیده ها و اتفاقات پیش روي انسان همواره راهگشا به سوي فهم و درك بیشتر انسان می باشد.

در حل مسائل ریاضی نیز یکی از اساسی ترین مهارت ها که به پیشبرد فرآیند حل مسئله کمک می کند دقت و تیزبینی جوانب مختلف موضوع می باشد.

کانال تلگرام فرامعلم

کاربران گرامی می توانند pdf این مجموعه سوالات همراه با جواب تشریحی و کامل از لینک زیر دریافت کنند.

دریافت نمونه سوالات تستی ریاضی هشتم فصل هشتم دایره

همچنین کاربران عزیز می توانند با مراجعه به سوالات تشریحی این فصل توان علمی خویش را توسعه دهند.

نگاه کلی به فصل 9 ریاضی هشتم

در درس اول موضوع خط مماس بر دایره و عمود بودن خط مماس بر شعاع در نقطه تماس تدریس می شود.

در  درس های بعدی زاویه مرکزی و محاطی و رابطه بین آن ها مطرح می شود. در قسمت زاویه محاطی برابری زاویه های محاطی رو به یک کمان و زاویه های محاطی رو به قطر مورد تاکید است.

اهداف فصل:

  • فصل یک تعریف دایره را بداند و اجزای آن را بشناسد
  • وضعیت های ممکن برای یک خط و یک دایره را بداند. خط مماس بر دایره را بشناسد و ویژگی‌های آن را بداند و در مسائل به کار ببرد.
  • وتر دایره را بشناسد و بداند یک قطر دایره بر یک وتر دایره عمود است. اگر و تنها اگر آن وتر را نصف کند.
  • بتوانند مرکز دایره داده شده را با استفاده از خواص وتر های آن به دست آورد و  مفاهیم یاد شده را در حل مسئله به کار ببرد.