سلول :

هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از سلول تشکيل شده است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود، سلولهای آن قسمت آن را انجام می دهند.
به همين دليل سلول را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می نامند.

سلولهای پوستی، ماهيچه ای، عصبی و خونی انواعی از سلولهای بدن ما هستند.

با همهٔ شباهت هايی که اين سلول ها با هم دارند؛ اما هريک از آنها ساختار منحصر به فردی دارند.

در ویدئوی زیر با مقایسه اندازه سلول با سایر سلولها، اندامک ها، ماکرومولکول ها، مولکول ها و اتم آشنا می شوید.

اندازه سلول

ویدئو :

کانال آپارات ما

کانال تلگرام فرامعلم