خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 4 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 4 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره تنظیم عصبی داشته باشند.

در پایان این فصل، کاربران می توانند:

ضمن آشنایی با اجزای دستگاه عصبی چگونگی عملکرد دستگاه عصبی و اهمیت آن راتوضیح داده و راه هایی را برای حفاظت از دستگاه عصبی پیشنهاد نمایند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی:

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 4 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید:

1- با دستگاه عصبی و بخش های مختلف آن آشنا و آنها را از هم تشخیص دهند.

2- از مفاهیم این درس در حفظ سلامت خود استفاده کنند.

3- با انواع فعالیت های ارادی و غیر ارادی آشنا شده و بتوانند آنها را با هم مقایسه کنند.

4- با اجزای سازندهٔ بافت عصبی و ماهیت پیام عصبی آشنا شوند و بتوانند مطالبی را در موردآنها ارائه نمایند.

5- با عصب و انواع آن آشنا شده و بتوانند آنها را با هم مقایسه نمایند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل چهارم با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 4 با پاسخ   1 مگابایت 7 24

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 4 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 4 با پاسخ صفحه1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 4 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 4 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 4 با پاسخ صفحه4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید