خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 11 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 11 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  کانی ها داشته باشند.

دانش آموزان در این درس ضمن آشنایی با مفهوم کانی، نحوهٔ تشکیل، طبقه بندی و برخی روش های شناسایی، نمونه هایی از کاربرد کانی ها در زندگی خود را تجربه می کنند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این فصل بتوانند:

1- چند نمونه از کاربرد کانی ها را در زندگی بیان کنند.

2- چهار ویژگی اصلی کانی ها را بیان کنند.

3- کانی هالیت (نمک طعام) را در منزل خود بسازند.

4- سه روش کلی شناسایی کانی ها را توضیح دهند.

5- در مورد کانی های نامهربان توضیح دهند.

6- نحوهٔ نام گذاری کانی ها را بیان کند.

7- مهم ترین ملاک طبقه بندی کانی ها را بدانند و بر این اساس، کانی ها را طبقه بندی نمایند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 11 با جواب طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 11 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 11 با پاسخ  1.5  مگابایت 5 22

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 11 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 11 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 11 با پاسخ صفحه 2نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 11 با پاسخ صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید