خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 13 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوالات تشریحی علوم هفتم فصل 13 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  سفر غذا  داشته باشند.

در این فصل ، کاربران ضمن آشنایی با دستگاه گوارش، آموخته هایشان را در حفظ سلامت دستگاه گوارش و سلامت کلی بدن خود به کار می گیرند.

همچنین کاربران با مفهوم گوارش و ضرورت وجود آن در بدن جانوران پیچیده تر،آشنا می شوند.

به عبارت بهتر آنها با بخش های متفاوت دستگاه گوارش انسان و کار هر بخش آشنا و نسبت به حفظ سلامت آن حساس می شوند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 13 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید با موارد زیر آشنایی داشته باشند:

1- مفهوم گوارش وضرورت وجود دستگاه گوارش را در جانوران پرسلولی گزارش کنند.

2- جای تقریبی بعضی از بخش های لولهٔ گوارش و اندام های گوارشی را در بدن خود نشان دهند.

3- نمونه هایی از ارتباط بین ساختار و عمل در دستگاه گوارش، گزارش کنند.

4- از مفاهیم این درس در حفظ سلامت وب هداشت دستگاه گوارش خود، استفاده کنند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 13 با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید.

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 13 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوالات تشریحی علوم هفتم فصل 13 با پاسخ  2 مگابایت 7 22

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل13با پاسخ صفحه0نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 13 با پاسخ صفحه1نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل13با پاسخ صفحه2 نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل13با پاسخ صفحه3نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 13 با پاسخ صفحه2

آزمون ها ی این فصل معمولا به صورت پرسش های شفاهی، آزمون های کتبی میانی و پایانی برگزار،می شوند

مجموع نتایج آنها در ارزیابی و درنتیجه ارزشیابی دانش آموزان به کار گرفته می شوند.

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید