خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با جواب

کاربر گرامی در این نوشته با یک نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با جواب (جبر و معادله) آشنا می شوید.

در این نمونه سعی شده است با توجه به اهداف کتاب درسی، و توانایی کاربران گرامی، یک نمونه ازسوال از این فصل با جواب تشریحی طراحی گردد.

لازم است قبل از حل و بررسی سوالات، ابتدا متن درس یا درسنامه آن را مرور کنید سپس سوالات را در زمان مناسب داده شده، حل کنید .

در پایان با بررسی پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نمایید و تحلیل درستی از آموخته های خود داشته باشید.

فصل چهارم جبر و معادله

اهداف

  1.  کاربر ماشین های عدد ساز را بشناسد و می تواند برای هر ورودی خروجی را محاسبه کند.
  2.  مقدار عددی یک عبارت جبری را محاسبه کند
  3.  استفاده از تساوی های جبری و پیدا کردن مقدار یک عبارت را در حل مسئله های سایر روز به کار ببرند.
  4. کاربر بتواند خاصیت توزیع پذیری را تشخیص دهد.
  5.  با ضرب دو جمله ای دو پرانتز آشنا شود.
  6.  دو چند جمله ای که عامل مشترک دارند به ضرب دو عبارت تبدیل کند.
  7.  به کمک تجزیه   کسرهای جبری را ساده کند.
  8.  با استفاده از راهبرد تشکیل معادله مسئله را حل کند.
  9.  با ضرب یک عدد در دو طرف معادله کسری آن را حل کند.

 نمودار فصل نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با جواب

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با جواب

 نگاه کلی به فصل ریاضی هشتم

 در پایه هفتم کاربران گرامی با جبر و معادله آشنا شده اند.

 چهار درس این فصل به یادآوری مطالب هفتم و ساده کردن عبارت های جبری و معادله می پردازد.

این فصل  با عبارت‌های کلامی به جبری شروع شده و با ارائه الگوهای مختلف یک شکل به بیان نحوه ساده کردن عبارت های جبری می‌پردازد.

 کاربران با جمع و تفریق جملات متشابه و پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری و استفاده از عبارت جبری در بیان مساحت  آشنا می شوند.

 در ادامه هم بر لزوم اثبات های جبری تاکید می شود.

 کاربران باید درک کنند که مثال های متعدد دلیل بر درستی فرضیه همه اعداد نیست.

 در این فصل همچنین تجزیه عبارت های جبری و معادله بیان می شود.

 کاربران با حل معادله با ضریب کسری آموزش می بینند.

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست.

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با پاسخ تشریحی

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هشتم فصل 4با جواب  تشریحی

  2 مگابایت 7 17

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با جواب 1

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با جواب صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با جواب صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با جواب صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 با جواب صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید