خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با جواب تشریحی (شمارنده ها و اعداد اول)

کاربران گرامی قبل از بررسی نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با جواب تشریحی ،لازم است، اطلاعاتی در مورد این فصل داشته باشند.

در این فصل با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد.

شمارنده ها و اعداد اول

اهداف کلی:

 1.  شناخت شمارنده های یک عدد
 2.  شناخت اعداد اول
 3.  شناخت شمارنده های اول یک عدد
 4.  شناخت بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد
 5.  شناخت کوچکترین مضرب مشترک دو عدد

اهداف جزئی (نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با جواب تشریحی)

 1.  شناخت چگونگی به دست آوردن  شمارنده های یک عدد
 2.  شناخت چگونگی تشخیص عدد اول از غیر از اول
 3.  شناخت چگونگی تجزیه یک عدد به شمارنده های آن
 4. شناخت نمودار درختی و استفاده از آن برای نشان دادن شمارنده های یک عدد
 5.  شناخت چگونگی ساخت یک عدد توسط عدد های اول
 6.  یادآوری ساده کردن کسرها
 7. شناخت و درک بهتر از تجزیه اعدادبرای ساده کردن کسرها
 8.  آشنایی با شمارنده های اول یک عدد
 9.  شناخت شمارنده های اول دو عدد
 10. شناخت مضرب های مشترک دو عدد
 11.  شناخت کوچکترین مضرب مشترک دو عدد
 12.  شناخت نمادهایی برای بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد و کوچکترین مضرب مشترک دو عدد
 13.  آشنایی با کاربرد بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد و کوچکترین مضرب مشترک دو عدد

کاربران گرامی در سال های قبل با قواعد بخش پذیری آشنا شده اند.

در سال ششم تحصیلی نیز کاربران  آن را یادآوری نمودند.

هچنین ساده کردن کسرها را به وسیله نوشتن هر عدد به صورت حاصل ضرب عددها آموخته‌اند.

در سال های قبل با مضرب های یک عدد به خوبی آشنا شده اند و آنها را می توانند بنویسند.

همچنین در سال گذشته روشی برای یافتن کوچکترین مخرج مشترک آموختند.

در این فصل از کتاب با روش های جدید  آشنا می شوند ییشنهاد می شود یک بار متن فصل 5 (شمارنده ها و اعداد اول) را مرور کنید .

با حل این نمونه سوال آمادگی شما برای آزمون های پیشرفت تحصیلی و  پایانی فراهم خواهد شد.

در پایان سوالات،پاسخ نامه تشریحی سوالات آورده شده است .

لازم است با بررسی آن ها تحلیل درستی از آموخته های خود داشته باشید.

 امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست.

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با پاسخ تشریحی

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هفتم فصل 5 با جواب  تشریحی

  2 مگابایت 7 15

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با جواب صفحه 0نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با پاسخ تشریحی صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با پاسخ تشریحی صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با پاسخ تشریحی صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با پاسخ تشریحی صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید