خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب تشریحی

در این نوشته ما کاربران گرامی با یک نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب تشریحی آشنا می شوند. قبل از بررسی سوالات لازم است با اهداف این فصل آشنا شویم.

 اهداف 

 1. آشنایی با دامنه تغییرات و طریقه محاسبه آن
 2.  آشنایی با طول دسته و طریقه محاسبه آن
 3.  آشنایی با حدود دسته ها و تعیین در داده های آماری
 4.  آشنایی بیشتر با تفسیر نمودار
 5.  آشنایی بیشتر با محاسبه میانگین چند عدد
 6.  آشنایی با میانگین دسته ها و طریقه محاسبه آن
 7.  آشنایی و درک بهتر مفهوم احتمال و پیشامد
 8.  آشنایی و درک بیشتر احتمال های قطعی غیر ممکن و ممکن
 9.  یادآوری حالت های ممکن یک پیشامد
 10.  یادآوری و درک بیشتر احتمال ریاضی و تجربی
 11.  یادآوری و درک بیشتر در مورد مجموع احتمال یک پیشامد است.

کاربران گرامی در سال ششم ابتدایی در فصل آمار و احتمال با بیش از ۹۰ درصد از این موضوعات کتاب هفتم آشنا شده اند تنها مطلبی که نمی دانند دسته بندی داده‌است .

 در این فصل سعی کرده ایم یک نمونه سوال ریاضی همراه با پاسخ تشریحی مطابق کتاب ریاضی هفتم از فصل نهم طراحی شود تا شما کاربران گرامی با آمادگی هرچه بیشتر بتوانید در آزمون ها موفق  باشید

لازم است ابتدا سوالات  را محاسبه کنید و پس از بررسی به پاسخ نامه مراجعه کنید و اشکالات خود را برطرف کنید تا تحلیل درستی از نتایج خود داشته باشید 

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست

نمونه آزمون ریاضی هفتم فصل 9 با پاسخ تشریحی

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هفتم فصل 9 با جواب  تشریحی

 2 مگابایت 9 15

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب صفحه 0

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب صفحه 4 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب صفحه 5 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب صفحه 6

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید