خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم ششم درس 8 با پاسخ نامه

کاربر گرامی در این نوشته یک نمونه سوال علوم ششم درس 8 با پاسخ نامه طراحی شده است لازم است ابتدا پاسخ سوالات را با استفاده از دانسته های خود بدست بیاورید سپس با استفاده از پاسخ نامه پایان این نوشته جواب های خود را با پاسخ ها بررسی کنید  تا تحلیل درستی از فعالیت خود داشته باشید.

نمونه سوال علوم ششم درس 8

گزینه درست را انتخاب کنید.

 1) در کدام وسیله انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی شده است ؟

کانال تلگرام فرامعلم
 1. اتو
 2. چراغ قوه
 3. بخاری برقی
 4. ماشین لباس شویی

2) در کدام وسیله از موتور الکتریکی استفاده می شود؟

 1. اسباب بازی کنترلی
 2. اتو
 3. بخاری برقی
 4. لامپ روشنایی

3) نوع حرکت موتور الکتریکی به وسیله ی باتری به چه شکل است؟

 1. چرخشی
 2. رفت و برگشتی
 3. جاذبه ای
 4. شیمیایی

۴)  از چه وسیله ای اصلی  می توان به همراه یک باتری ، کاردستی های حرکت کننده ساخت؟

 1. موتور الکتریکی
 2. تسمه یا کش
 3. ژنراتور
 4. نیروی آب

 5) اگر موتور الکتریکی نداشته باشید، برای ساخت موتور الکتریکی ساده از چه چیزهایی می توانید استفاده کنید؟

 1. باتری ، سیم،سوزن
 2. آهن ربا،کش پلاستیکی،سیم
 3. آهن ربا ، باتری ، سیم،سوزن
 4. مولد،سیم ،آهنربا

6)  کدام وسیله انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل کند ؟

 1. ترمز اتومبیل
 2. جارو برقی
 3. اتو ی برقی
 4. بخاری برقی

۷)  در کدام گزینه تمام وسایل دارای موتور الکتریکی هستند.

 1. پنکه ، کولر، اسباب بازی، چرخ گوشت
 2. کولر ، جارو برقی ، چرخ گوشت ، چراغ قوه
 3. اسباب بازی ، اتو ، جارو برقی ، مخلوط کن
 4. چرخ گوشت ، جارو برقی ، چراغ قوه ، اتو

۸) در چه وسیله ای انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی گرمایی نمی شود ؟

 1. چرخ گوشت
 2. سماور برقی
 3. اتو
 4. آبگرمکن برقی

۹) در کدام وسیله انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی شده است ؟

 1. لامپ
 2. آبگرمکن برقی
 3. اتو
 4. چرخ گوشت

۱۰) هنگامی که با یک باتری لامپی را روشن می کنیم کدام تبدیل انرژی انجام می شود؟

 1. شیمیایی به الکتریکی و الکتریکی به گرما و نور
 2. فقط الکتریکی به نورانی
 3. فقط شیمیایی به نور و گرما
 4. شیمیایی به نور و نورانی به الکتریکی

11) برای یک رادیو ، کدام تبدیل انرژی انجام می شود؟

 1. الکتریکی به گرمایی
 2. شیمیایی به الکتریکی و الکتریکی به صوتی
 3. صوتی به الکتریکی
 4. شیمیایی به صوتی و صوتی به الکتریکی

۱۲) کدام وسیله انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند؟

 1. موتور الکتریکی
 2. چرغ قوه
 3. اتو
 4. سماور برقی

۱۳) برای انتقال حرکت از موتور الکتریکی به چرخ دنده یا پروانه از ……………… استفاده می شود.

 1. طناب
 2. تسمه
 3. سیم مسی
 4. نوار پلاستیکی

۱۴) برای باز کردن و بستن پیچ از …….. استفاده می کنم .

 1. پیچ گوشتی
 2. انبر دست
 3. دیلم
 4. مته

۱۵) در کدام گزینه همه موارد وسیله ای است که برق شهری را به برق باطری تبدیل می کند ؟

 1. آداپتور ، ترانسفورماتور ، شارژر
 2. شارژر ، آداپتور ، یک سوکننده
 3. آداپتور ، یک سوکننده ، ترانسفورماتور
 4. یک سوکننده ، ترانسفورماتور ، شارژر

16) موتور الکتریکی ساده است که اگر آن را به باطری وصل کنیم، پروانه کوچکی را می چرخاند. نامش کدام گزینه است؟

 1. آرمیچر
 2. ترانسفورماتور
 3. ژنراتور
 4. مولد

17) کدام نیرو سبب می شود که توپی که بالا رفته دوباره به زمین برگردد؟

 1. گرانش زمین
 2. مغناطیسی زمین
 3. دافعه زمین
 4. الکتریکی زمین

18) هنگام استفاده از ابزار براي ساخت کاردستی چند مورد نادرست است؟

 • ابزار صدمه دیده را حتما تعویض نمایید .
 • براي استفاده از ابزار، آموزش لازم وکافی دیده باشید .
 • ابزار را فقط براي انجام کاري که طراحی شده است بکار ببرید .
 • دستها ، موي سر و البسه خود را از لبه تیز و قسمت هاي گردنده ابزار دور نگه دارید .
 • دهانه آچار را براي اطمینان از عدم پریدگی، سائیدگی و ترك بازرسی کنید.
 • می توان از آچار به عنوان چکش استفاده کرد.

1)1

2) 2

3) 3

4) 4

19) در شکل زیر، اگر قطر چرخ دندۀ وسطی، 3 برابر چرخ دندۀ 1 و دو برابر چرخ دندۀ 3 باشد و چرخ دندۀ  وسطی در جهت عقربه های ساعت بچرخد کدام چرخ دنده  هم جهت با آن می چرخد و کدام سرعت بیش تری دارد؟

1) چرخ دنده ی 1، چرخ دنده ی 1

2) چرخ دنده ی 2، چرخ دنده ی 1

3) چرخ دنده ی 2، چرخ دنده ی 2

4) هیچ کدام، چرخ دنده ی 2

 20) برای انتقال نیرو در موتور الکتریکی از وسایل مختلفی استفاده می شود.

در چرخ خیاطی و ساعت مچی به ترتیب از کدام وسایل برای انتقال نیرو استفاده شده است؟

 1. پروانه – چرخ دنده
 2. تسمه – پروانه
 3. زنجیر – چرخ دنده
 4. تسمه – چرخ دنده

21) در موتور سیکلت و ماشین لباس شویی ، عامل تولید حرکت و انتقال حرکت به ترتیب چیست؟

 1. موتور الکتریکی –موتور گرمایی – تسمه – زنجیر
 2. موتور الکتریکی – چرخ دنده – – تسمه
 3. موتور گرمایی – تسمه – موتور الکتریکی – زنجیر
 4. موتور گرمایی – زنجیر – موتور الکتریکی – تسمه

22) رضا در روز تولد مجید به او یک آدم آهنی هدیه داد؛ اما بعد از مدتی آدم آهنی شکست و تعداد زیادی چرخ دنده از آن بیرون آمد. چرخ‌ دنده‌ها چه نقشی داشتند؟

 1. چرخ دنده‌ها نیرو و انرژی را انتقال می‌دهند.
 2. چرخ دهنده‌های کوچک‌تر کندتر می‌چرخند.
 3. جهت چرخیدن چرخ دنده‌های متصل به هم یکسان است.
 4. چرخ دنده‌ی بزرگ‌تر تعداد دور بیشتری می‌زند.

پاسخ نامه نمونه سوال علوم ششم درس 8

گزینه درست را انتخاب کنید.

 1) در کدام وسیله انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی شده است ؟

 1. اتو
 2. چراغ قوه
 3. بخاری برقی
 4. ماشین لباس شویی

رد گزینه ها :

1) در اتو انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل می شود

3) در بخاری برقی انرژی الکتریکی به گرما تبدیل می شود.

4) در ماشین لباس شویی انرژی الکتریکی به مکانیکی یا حرکتی تبدیل می شود.

2) در کدام وسیله از موتور الکتریکی استفاده می شود؟

 1. اسباب بازی کنترلی
 2. اتو
 3. بخاری برقی
 4. لامپ روشنایی

موتور الکتریکی انرژی الکتریکی را به حرکت یا مکانیکی تبدیل می کند سایر گزینه ها انرژی الکتریکی را به گرما و نور تبدیل می کنند.

3) نوع حرکت موتور الکتریکی به وسیله ی باتری به چه شکل است؟

 1. چرخشی
 2. رفت و برگشتی
 3. جاذبه ای
 4. شیمیایی

در موتور الکتریکی از نیروی ربایش و رانش آهنربا استفاده می شود و سبب حرکت چرخشی  یا دورانی می شود.

۴)  از چه وسیله ای اصلی  می توان به همراه یک باتری ، کاردستی های حرکت کننده ساخت؟

 1. موتور الکتریکی
 2. تسمه یا کش
 3. ژنراتور
 4. نیروی آب

 موتور الکتریکی را با تسمه یا کش به چرخ یا میله چرخ ها وصل می کنیم و با نیروی ربایش و رانش آهنربای موتور الکتریکی، حرکت و چرخش ایجاد کرد.

ادامه نمونه سوال علوم ششم درس 8 با پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید