خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 11

کاربر گرامی :

در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 11 آشنا می شوید .

فرا معلم سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم نهم فصل 11 : گوناگونی جانداران

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا نماید تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آمورش خود را بهبود ببخشید

در این برگه نیز نمونه سوال علوم نهم فصل 11 آورده شده است .

کانال تلگرام فرامعلم

لازم است ابتدا درسنامه علوم نهم فصل 11 را خوب و بدقت مطالعه کنید.

سپس به سوالات نمونه سوال علوم نهم فصل 11 پاسخ دهید .

پاسخ های نمونه سوال علوم نهم فصل 11 خود را با پاسخنامه این فصل مقایسه کنید .

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

نمونه سوال علوم نهم فصل 11

1) علائم ابتلای اولیه ی فرد به بیماری ایدز به کدام بیماری شباهت بیش تری دارد؟

1) مالاریا

2) دیفتری

3) سرماخوردگی

4) حصبه

2) فلاتوکسین سمی است که نوعی ماده سرطان زا محسوب می شود و توسط برخی …….. تولید می شود.

1) باکتری ها

2) قارچ ها

3) ویروس ها

4) جلبک های قهوه ای

3) ویروس ایدز به کدام روش نمی تواند به بدن وارد شود؟

1)تزریق خون آلوده

2) طریق جنسی

3) مصرف آب و غذای آلوده

4) مادر به جنین

4) ویروس ایدز اطلاعات وراثتی کدام سلول را تغییر می دهد؟

1) بافت پوششی

2) گلبول سفید

3) نورون های رابط

4) سلول خونی و مغز قرمز استخوان

5) عامل کدام بیماری با بقیه متفاوت است؟

1) برفک دهان

2) مالاریا

3) کچلی مو

4) ترک لای انگشت پا

6) کدام گزینه درست است؟

1) جلبک های قهوه ای سبزینه ندارند

2) جلبک های قهوای نسبت به سایر جلبک ها تکامل کم تری دارند.

3)ب یشتر فتوسنتز درون آب ها توسط جلبک های سبز انجام می شود.

4) جلبک ها جاندارانی هتروتروفند.

7) کدام گروه از جانداران زیر ، جهت تهیه شیشه یا فیلتر کاربرد دارند؟

1) دیاتوم

2) جلبک های قهوه ای

3) مخمر ها

4) آمیب ها

8)کدام گزینه درست است؟

1) آغازیان پر سلولی هستند یا بصورت کلنی زندگی می کنند.

2) همه آغازیان تولید مثل غیر جنسی دارند

3) همه آغازیان هتروتروف ، کودرست هستند

4) آغازیان جاندارانی یوکاریوتی هستند

9)چرا کنسرو ماهی را باید قبل از مصرف 20 دقیقه در آب جوش ، بجوشانیم؟

1) با حرارت میکروب احتمالی درون کنسرو از بین برود.

2) با حرارت از تولید مثل باکتری احتمالی جلوگیری شود

3) گرما سبب از بین رفتن سم میکروب احتمالی می شود

4) علاوه بر کشتن میکروب احتمالی ، سبب هضم بهتر غذا می شود

10)کدام گزینه از مزایای و کاربرد باکتری های مفید نیست؟

1) کاربرد در صنایع لبنی

2) از بین بردن لکه ی نفتی

3) تولید برخی داروها و ویتامین ها

4) مبارزه با ویروس ها

11)کدام گروه از جانداران از کربن غیر آلی به عنوان منبع کربن استفاده می کنند؟

1) گندرو یا ساپروفیت

2) فتواتوتروف

3) هتروتروف

4) کودرست

12) از نظر اندازه ، کدام جلبک می تواند بزرگ تر باشد؟

1) قهوه ای

2) سبز

3) قرمز

4) سبز آبی

13) اغلب باکتری ها و قارچ ها …….. هستند.

1) تجزیه کننده و کودرست

2) تجزیه کننده و انگل

3) بیماری زا و انگل

4) بیماری زا و کود رست

14) قارچ ها قدرت آنزیمی ……… دارند و فاقد …………. هستند.

1) زیاد – کلروفیل

2) کم – دیواره سلولی

3) زیاد- درواره سلولی

4) کم – کلروفیل

15) ساده ترین روش رده بندی باکتری ها بر اساس ……… آن هاست؟

1) توانایی حرکت

2) اندازه

3) ساختمان سلولی

4) شکل

16) به کدام طریق انسان به بوتولیسم مبتلا می شود؟

1) ورود مواد سمی نوعی باکتری به بدن از طریق غذا

2) ورود باکتری بوتلینوم به دستگاه گوارش

3) مصرف سبزیجات و میوه های خام آلوده به میکروب

4) ورود نوعی باکتری از طریق زخم و خراش پوست

17) ار کدام مولکولِ ساختار بدن جانداران ، در رده بندی استفاده می شود؟

1) پروتئین

2) آنزیم

3) نوکلئیک اسید

4) لیپید

18) کدام گزینه درست است؟

1) ویروس ها کوچک ترین موجودات زنده هستند

2) باکتری ها را می توان با میکروسوپ نوری مساهده کرد

3) جلبک ها و باکتری ها در دسته آغازیان هستند

4) بیشتر باکتری ها بیماری زا هستند

19) کدام یک از خصوصیاتِ مشترکِ باکتری ها و ویروس ها است؟

1) وجود دیواره سخت سلولی

2) داشتن نوکلیئک اسید

3) وجود میتوکندری

4) داشتن غشاء

20) در کدام سطح ، تعداد جانداران کم تری وجود دارد؟

1) رده

2) راسته

3) تیره

4) شاخه

ادامه نمونه سوال علوم نهم فصل 11

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید