خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 11 : کانی ها

در این برگه با نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 11 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم  هشتم فصل 11 : کانی ها شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا نماید تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آموزش خود را بهبود ببخشید.نمونه سوال علوم هشتم فصل 11

کانال تلگرام فرامعلم

1) کدام کانی حاصل فرایند تبخیری فراسیر شده است؟

1) ژیپس

2) میکا

3) گرافیت

4) مسکوویت

2) سختی کدام کانی بیش تر است؟

1) تالک

2) کلسیت

3) کروندم

4) هماتیت

3) کدام کانی نامهربان است؟

1) آزبست

2) هالیت

3) گرافیت

4) همانیت

4) کدام کانی بیش تر می تواند موجب سزطان دستگاه تنفس شود؟

1) آزبست

2) گرافیت

3) هماتیت

4) هالیت

5) کدام کانی به نام دانشمند ایرانی ثبت شده است؟

1) آویسنیت

2) هماتیت

3) لیمونیت

4) منیتیت

6) کدام کانی سیلیکاتی است؟

1) هالیت

2) ژیپس

3) میکا

4) فیروزه

7) کدام کانی سیلیکاتی نیست؟

1) فلدسپات

2) میکا

3) مسکوویت

4) هالیت

8) كدام كاني زير جز جواهرات نيست؟

1) الماس

2) ياقوت

3) گرافيت

4) فيروزه

9) از كاني ……………علاوه بر زيبايي در توليد اشعه ي ليزر استفاده مي شود؟

1) زمرد

2) فيروزه

3) الماس

4) ياقوت

10) کدام کانی تحت تاثیر گرما، فشار زیاد، و واکنش با محلول داغ به دست می‌آید؟

1) گرافیت

2) یاقوت

3) هالیت

4) ژیپس

11) چه ويژگي سبب مي شود كه يك كاني به عنوان جواهر مورد استفاده قرار گيرد؟

1) رنگ

2) سختي

3) كمياب بودن

4) همه موارد

12) بهترين نوع كاني جواهر پر ارزش در كشور ما ………..است.

1) الماس

2) زمرد

3) ياقوت

4) فيروزه

13) منشا بیش ترین کانی های  کره زمین کدام گزینه است؟

1) رسوبی

2) آذرین

3) تبخیری

4) شیمیایی

14) علت متفاوت بودن رنگ یک کانی مربوط به چیست؟

1) تغییر در سیستم تبلور

2) متفاوت بودن زمان تبلور

3) تفاوت در نوع پیوند

4) وجود ناخالصی

15) میزان سختی یک کانی به چه عواملی بستگی دارد؟

1) نوع عناصر

2)پیوند میان اتم ها

3) ساختمان کانی

4) همه موارد

16) کدام یک کانی محسوب می شود؟

1) جیوه

2) نفت

3) مروارید

4) گرافیت

17) کدام کانی سختی کمتری دارد؟

1) تالک

2) ژیپس

3) هماتیت

4) فلوئوریت

18) از هماتیت و کوپریت به ترتیب چه عناصری استخراج می شود؟

1) آهن – مس

2) مس – نقره

3) آهن – نقره

4) مس – روی

19) ماده ی مذابی که در سطح یا اعماق زمین سرد می شود در کدام مورد شباهت دارد؟

1) بافت و نوع کانی

2) اندازه و شکل کانی

3) نوع و ترکیب شیمیایی عناصر

4) بافت و ساختمان شیمیایی

20) کدام کانی سیلیکاته است؟

1) مسکویت

2) هماتیت

3) گوگرد

4) هالیت

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید