خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 12 : سنگ ها

در این برگه با نمونه سوال علوم هشتم فصل 12 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 12 : سنگ ها شما را با نمونه سوال این فصل آشنا کرده تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید.

کانال تلگرام فرامعلم

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 12 را خوب و به دقت مطالعه کرده سپس به نمونه سوال زیر پاسخ دهید.

پاسخ های خود را با پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 12 مقایسه کنید.

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 12

جملات زیر را با کلمه مناسب کامل کنید.

1) بستر مناسب برای زیستن جانداران ، ………………………….. است.

2) ماگما به علت داشتن گاز فراوان و ………………………….. زیاد نسبت به سنگ های اطراف چگالی کمتری دارد.

3) از خرده سنگ های ………………………….. در تهیه بتون ، جاده سازی و زیرسازی راه آهن استفاده می شود.

4) قندیل های داخل غارهای آهکی در اثر ………………………….. به وجود می آیند.

5) کف و نمای داخلی مکان های زیارتی معمولا با سنگ ………………………….. تزئین می شود.

پاسخ درست را مشخص کنید.

1) کدام یک از سنگ های زیر به ترتیب ریزبلور و کدام یک درشت بلور است؟

1) ریولیت – بازالت

2) ریولیت – گابرو

3) گرانیت – ریولیت

4) بازالت – گرانیت

2) کدام گروه از سنگ های زیر تبخیری هستند؟

1) نمک – گچ

2) ماسه سنگ – کنگلومرا

3) رستی – آهک

4) نمک – آهک

3) کدام یک از سنگ های زیر رسوبی آواری است؟

1) نمک

2) آهک

3) کنگلومرا

4) گچ

4) در کدام یک از سنگ های زیر احتمال وجود فسیل بیشتر است؟

1) گرانیت

2) مرمر

3) ریولیت

4) ماسه سنگ

5) سطح پوسته زمین بیشتر از کدام سنگ پوشیده شده است؟

1) آذرین

2) رسوبی

3) دگرگونی

4) آذرین بیرونی

6) کدام گزینه ، ویژگی ماگما نیست؟

1) دارای گاز فراوان

2) طبیعی

3) داغ و متحرک

4) چگالی زیاد بیشتراز سنگ های اطراف

7) از دگرگون شدن سنگ گرانیت کدام سنگ حاصل می شود؟

1) گنیس

2) مرمر

3) کوارتزیت

4) گرافیت

8) مهم ترین تفاوت ماسه سنگ با کنگلومرا در چیست؟

1) ترکیب شیمیایی

2) رنگ

3) سختی

4) اندازه ذرات (بافت)

9) تهیه آجر از گل رس شبیه تشکیل کدام سنگ است؟

1)گرانیت

2)بازالت

3) مرمر

4) سنگ آهک

10) کدام سنگ در سطح زمین بیشتر به چشم می خورد؟

1) گابرو

2) سنگ رستی

3) مرمر

4) گرانیت

ادامه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 12

11) خشک شدن خاک باغچه براثر بی آبی به طرز تشکیل کدام یک از سنگ های زیر شبیه است؟

1) کنگلومرا

2) بازالت

3) سنگ رستی

4) ماسه سنگ

12) کدام سنگ بر اثر واکنش های پیچیده شیمیایی ایجاد می شود؟     

1) تراورتن

2) گچ

3) نمک

4) آنتراسیت

13) از سرد شدن ماگما کدام سنگ به وجود می آید؟       

1) ریولیت

2) هالیت

3) کلست

4) مرمریت

14) اگر از سطح زمین به درون زمین برویم به ازای هر 100 متر چند درجه سانتی گراد دما افزایش می یابد؟

1) 3

2) 4

3) 2

4) 1

15) مقاومت کدام سنگ در برابر هوازدگی کم تر است؟    

1) کنگلومرا

2) بازالت

3) مرمر

4) رستی

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید