خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 5 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی فصل 5 علوم هفتم : از معدن تا خانه

دانش آموز عزیز پس از خواندن درس نامه فصل و پاسخ گویی به نمونه سوال زیر می توانید پاسخ نامه نمونه سوال را از اینجا دنبال کنید.

نمونه سوال فصل 5 علوم هفتم

کانال تلگرام فرامعلم

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید.

1) عنصر آهن در معادن به صورت ……………… یافت می شود.

2) در کوره­ی ذوب ، هنگام جدا کردن آهن از سنگ معدن آن گاز ……………… تولید می شود.

3) افزودن اکسید کروم به لعاب سبب تولید ظروفی به رنگ ……………… می شود.

4) در ساختمان های امروزی برای استحکام و مقاومت در برابر زلزله به جای خشت و سنگ بیش تر از ……………… استفاده می شود.

5) فر آوری و آماده کردن ضایعات و مواد مصرف شده برای مصرف دوباره را ……………… گویند.

6) برای تبدیل کلسیم کربنات به کلسیم اکسید باید آن را ……………… داد.

برای هر سوال گزینه مناسب پیشنهاد کنید.

۱) سیمان از کدام ماده بدست می آید؟

۱) شن

2) ماسه

3) آهک

4) رس

۲) کدام گزینه در باره ی راه های حفاظت از منابع طبیعی درست تر است؟

۱) مصرف نکردن،مصرف دوباره،تولید مواد جدید

2) بازیافت، مصرف نکردن، مصرف دوباره

۳) کشف مواد جدید ، بازیافت ، کاهش مصرف

4) بازیافت، کاهش مصرف، مصرف دوباره 

۳) کدام ماده برای جدا کردن آهن از سنگ معدن به کار می رود؟

۱) کربن دی اکسید  

2) آهک

3) سنگ آهک

4) کربن

۴) کدام گزینه مربوط به ساخت بتن است؟

1) ماسه + آب + سیمان       

2) + ماسه + آهک

3) سیمان + ماسه + سنگ آهک

4) آب + آهک + سیمان

۵) اولین و آخرین مرحله تولید آهن به ترتیب کدام است؟

۱) شناسایی معادن – گرما دادن به سنگ آهن

۲) خرد کردن سنگ آهن – گرما دادن سنگ آهن

۳) شناسایی معادن  – تولید شمش آهن

۴) خرد کردن سنگ آهن  – تولید شمش آهن 

۶) در فرآیند تولید فلز آهن ، چه گازی در کوره تولید می شود؟

۱)  اکسیژن

2) هیدروژن

3) کربن دی اکسید 

۴) بخار آب

۷) فراوان ترین سنگ آهن از کدام ترکیبات است؟

۱) اکسید 

2) کربنات

3) سولفات

4) نیترات

۸) آهن تولید شده در کارخانه براساس کدام ویژگی  از ناخالصی ها جدا می شود؟

۱) دمای ذوب  

2) خاصیت مغناطیسی

3) دمای جوش

4) چگالی

۹) نقش کک در کوره ی ذوب آهن چیست؟

۱) جدا کردن ناخالصی های همراه باسنگ آهن

2) جدا کردن اکسیژن از اکسید آهن  

۳) زیاد کردن چگالی آهن

4) کم کردن چگالی آهن

۱۰) در مراحل تهیه ی آهن ،کدام عبارت صحیح است؟

۱) در اثر حرارت دادن اکسیدهای آهن  با کک ،  گاز اکسیژن آزاد می شود.

۲) خرد کردن سنگ آهن در کارخانه یک تغییر شیمیایی است .

۳) برای جدا کردن اتم های اکسیژن از سنگ آهن ، زغال کک لازم است. 

۴)  فلز آهنی که در کوره های بلند تولید می شود بسیار سخت و محکم است .

۱۱) وجود عنصر کربن سبب افزایش کدام ویژگی آهن می شود؟

۱) سختی   

2) رسانایی

3) چکش خواری

۴) انعطاف پذیری

۱۲) کدام ماده ی زیر باعث جلای قاشق و چنگال نمی شود؟

۱)  آهن    

2) نقره

3) کروم

4) نیکل

۱۳) کدام مورد همان فولاد زنگ نزن است؟

۱) تیرآهن

2) استیل 

3) میلگرد

4) چدن

۱۴) برای ساخت موتور اتومبیل کدام گزینه مناسب تر است؟

۱) چدن 

2) آهن خالص

3) فولاد

4) روی

۱۵) کدام یک فلز غیر آهنی است؟

۱) چدن

2) فولاد

3) استیل

4) برنز   

۱۶) مهم ترین عنصر آلیاژی که بر استحکام فولاد ،تأثیر زیادی دارد ،چه نام دارد و از طریق کدام ماده تأمین می شود؟

۱) گوگرد – سنگ گوگرد

2) کروم  – آهن قراضه

3) کربن  – زغال سنگ

4) کربن – هوا

۱۷) کدام یک از ساختمان های زیر در برابر زلزله مقاوم است؟

۱) ساختمان خشتی و گلی

2) ساختمان های اسکلت فلزی  با آجرها و مصالح سنگین

۳) ساختمان سبک با مصالح مقاوم 

4) ساختمان های با سقف چوبی

۱۸) عدم مقاومت مناسب ……. از معایب بتن است.

۱) در برابر آتش

2) در برابر فشار

3) در برابر کشش         

4) در برابر رطوبت

۱۹) برای مقابله با پدیده ی زلزله کدام مورد اهمیت بیش تری دارد؟

۱) مقاومت مصالح    

2) سختی فولاد

3) دستگاه لرزه نگار

4) شکل ساختمان

۲۰) چگالی بتن به چگالی کدام ماده ی زیر نزدیک تر است؟

۱) سرب

2) آلومینیوم

3) مس

4) آهن

خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 5 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید