shimi-1-f3

۱) عنصر …گوگرد…… به صورت بلور های زرد است که در دهانه­ی آتشفشان های خاموش و نیمه فعال یافت می­شود.

۲) با ناخن می توان بر روی صابون خراش ایجاد کرد پس ناخن از صابون ، ……سخت تر……… است

۳) کاربرد های یک ماده به ……خواص فیزیکی و شیمیایی……… آن بستگی دارد.

۴) مقدار نیرویی که لازم است تا یک ماده در اثر کشیدن ، گسسته یا بریده شود، ……کشسانی……… گویند .

۵) با اضافه کردن ……خاک رس……… به کربن، سختی آن افزایش می یابد.

کانال تلگرام فرامعلم

۶) در ساخت یک وسیله علاوه بر ویژگی های فیزیکی مواد ، ……فراوانی……… و …قیمت…… آن ها نیز در انتخابشان اهمیت دارد.

۷) اغلب از مخلوط کردن دو یا چند فلز مواد جدیدی به نام ……آلیاژ……… به وجود می آید.

۸) برخی از مواد……هوشمند……… طوری ساخته شده اند که در شرایط مختلف شکل خود را حفظ می کنند.

۹) بیش تر نمک طعام مورد نیاز ما از ……دریا……… تهیه می شود.

۱۰) هر گاه مقدار کمی از فلز های مختلف یا کربن را به آهن اضافه کنیم ، انواع …آلیاژ…… بدست می آید.

برای پاسخ، درست گزینه پیشنهاد کنید:

۱)   کدام یک به طور خالص در طبیعت یافت نمی شود؟

۱)   اکسیژن                       2)   گوگرد                3)   آهن                   4)    طلا

۲)   چگالی کدام یک از بقیه کم تر است؟

۱)   آب                            2)   هوا                    3)   چوب پنبه            4)    آهن

۳)   رسانایی ،از ویژگی های کدام ماده است؟

۱)   سکه                           2)   خط کش چوبی     3)   پارچه                 4)    روکش سیم

۴)   اگر بخواهیم طنابی با قطر مشابه از مواد زیر درست کنیم ، استحکام کدام یک بیش ترخواهد شد؟

۱)   فولاد                          2)   پلاستیک              3)   ابریشم                4)    مس

۵)   آلیاژ چدن از مخلوط کردن کدام مواد بدست می آید؟

۱)   مس – نقره                   2)   آهن – مس          3)   آهن – کربن         4)    کربن – کروم

۶)   برای افزایش سختی به مغز مداد چه ماده ای اضافه می شود؟

۱)   آب                            2)   خاک رس            3)   پلاستیک              4)    آهک

02-m02-q