خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 4

کاربر گرامی، در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 4 آشنا می شوید. فرامعلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم ششم درس 4: سفر به اعماق   ،شما را با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 4 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

گفت و گو کنید صفحه 26

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 4 تصویر شماره 1

کانال تلگرام فرامعلم

از معلّم خود بخواهید که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی روی میز قرار دهد و از تلفن دیگری با آن تماس بگیرد.پس از شماره گیری چه اتفّاقی می افتد؟

تلفن همراه شروع به لرزیدن می کند و با حرکت خود باعث لرزش میز می‌شود.

در این باره گفت وگو کنید.آیا شما موارد دیگری از لرزش اجسام را می شناسید؟ نام ببرید.

لرزش  ماشین لباس شویی ، لرزش اتومبیل روشن ، لرزش دستگاه آبمیوه‌گیری، لرزش دستگاه چرخ‌گوشت و‌ لرزش دستگاه‌ جاروبرقی

خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید