خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7

کاربر گرامی، در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 آشنا می شوید. فرامعلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم ششم درس 7: ورزش و نیرو (2)  ،شما را با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

گفت وگو صفحه 48

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 3

کانال تلگرام فرامعلم

الف) چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم، آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند؟  نیروی جاذبه‌ یا گرانش زمین به آب نیرو وارد می کند و آب را به طرف پایین می‌کشد.پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 5

ب) چرا اسکی باز در سرازیری به طرف پایین حرکت می کند و سرعت آن زیاد می شود؟

نیروی گرانش زمین به اسکی باز وارد می‌شود و اسکی باز روی زمین شیب‌دار  به طرف پایین سر می‌خورد. چون به جز مقاومت هوا نیروی دیگری به او وارد نمی‌شود گرانش زمین سرعت او افزایش می دهد.

فکر کنید صفحه 49

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 1

فرض کنید در زمین مسابقه ی فوتبال، جاذبه ی زمین بر توپ وارد نشود. به نظر شما چه اتّفاق هایی ممکن است بیفتد؟

توپ در هوا سرگردان و معلق خواهد بود. بازیکن‌ها هم ممکن است معلق باشند یا وقتی بازیکن شوت می‌کند، توپ به علت نبودن جاذبه زمین، به هوا رفته و دیگر به زمین بر نگردد.

 

علم و زندگی صفحه 49

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 2

شما در کتاب های قبلی علوم با مفهوم جرم آشنا شدید و دیدید که جرم هر جسم به مقدار مادّه ی تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد. یکای اندازه گیری )واحد اندازه گیری( جرم کیلوگرم است. برای اندازه گیری جرم معمولاً از ترازو استفاده می شود؛ امّا بیشتر مردم به جای کلمه ی جرم از کلمه ی وزن استفاده می کنند؛ مثلاً می گویند وزن این هندوانه 5 کیلوگرم است

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 6

در حالی که این گفته از نظر علمی درست نیست. درست این است که بگوییم جرم این هندوانه 5 کیلوگرم است.

برای اندازه گیری وزن جسم ها از نیروسنج استفاده می کنیم. به طور کلّی نیروسنج ها برای اندازه گیری نیرو به کار می روند. یکای نیرو، نیوتون نامیده می شود. وزن یک طالبی یک کیلوگرمی حدود 10 نیوتون است یا وزن یک هندوانه ی متوسّط   5کیلوگرمی، حدود 50 نیوتون است.

 فعالیت صفحه 50

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 8

یک عروسک کوچک که در آن آهن ربای کوچکی قرار دارد تهیه کنید و آن را روی یک مقوّای ضخیم قرار دهید. به کمک یک آهن ربای نسبتاً قوی، از زیر مقوّا، عروسک را به حرکت درآورید.

به جای عروسک می توانید از یک اسباب بازی چرخ دار که در آن آهن یا آهن ربا قرار دارد، استفاده کنید و اسباب بازی را روی مقوّا به حرکت درآورید.

از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

برای اینکه دو جسم به هم نیرو وارد کنند حتماً نباید در تماس باشند. بعضی اجسام  مانند آهن ربا بدون تماس به هم نیرو وارد می‌کنند.

آزمایش کنید صفحه 51

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر30

دو میله ی پلاستیکی (مثلاً دو عدد خودکار پلاستیکی) تهیه کنید و یکی را با نخی همانند شکل از میزی آویزان کنید. یک سر  هردو میله را به پارچه ی پشمی و یا موهای سر، که تمیز و خشک باشد، مالش دهید. مطابق شکل، سر هر دو میله را به هم نزدیک کنید. چه اتّفاقی می افتد؟

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 9

عمل رانش و دفع را صورت می گیرد یعنی دو میله از هم دور شدند زیرا دارای بار همنام شده‌اند.

همين آزمايش را با خرده هاي کاغذ انجام دهيد؛ يعني ميله يا شانه ي پلاستيکي مالش داده شده را به خرده هاي کاغذ نزديک کنيد. چه اتّفاقي مي افتد؟

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 9

خرده‌های کاغذ به وسیله ی شانه یا میله جذب می‌شوند.

آزمایش کنید صفحه 52

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 9

یک تخته ی صاف به طول تقریبی 40 سانتی متر تهیه کنید و در یک سطح صاف مانند سطح سرامیکی، روی چند کتاب قرار دهید. جسمی مانند یک باتری قلمی را از بالای تخته رها کنید. جسم پس از طیّ چه مسافتی روی سطح صاف می ایستد؟

بستگی به زاویه سطح شیب‌دار دارد. هرچه شیب کم‌تر باشد جسم مسافت کمتری را طی خواهد کرد و بر عکس اگر ارتفاع را بیشتر کنیم به علت افزایش شیب سطح شیب‌دار، باطری مسافت بیشتری را می پیماید.

بار دیگر این آزمایش را روی سطح پرزداری مانند موکت تکرار کنید. این بار جسم پس از طیّ چه مسافتی می ایستد؟

مسافت طی شده در سطح موکت نسبت به سطح سرامیک کم‌تر است.

اگر آزمایش را روی سطح ناهموار خاکی انجام دهیم، چه اتّفاقی می افتد؟

جسم با طی مسافت بسیار کم متوقف می شود

اگر روی یخ انجام شود، چه اتّفاقی می افتد؟

جسم مسافت بیش‌تری طی می‌کند.

به نظر شما باید چه وضعیتی فراهم باشد تا جسم، مسافت بیشتری را طی کند؟

اگر سطح صاف و صیقلی باشد و ارتفاع و شیب تخته هم زیاد باشد، جسم، مسافت بیشتری را طی می کند.

در کدام حالت جسم زودتر متوقّف می شود؟

اگرسطح ناهموار  و شیب تخته کم  باشد.

به نظر شما چرا در همه ی حالت ها، جسم پس از مدّتی بالاخره می ایستد؟

به علت وجود نیروی اصطکاک که هماره خلاف جهت حرکت جسم وارد می‌شود، سبب کند شدن حرکت می‌گردد.پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 11

 

فکر کنید صفحه 53

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر12

در آزمایش انجام شده، کدام نیرو سبب کُند شدن حرکت و توقّف جسم شده است؟  اصطکاک

این نیرو در کدام جهت بر جسم وارد شده است؟

 در خلاف جهت حرکت جسم

فکر کنید صفحه 53

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 13

صفحه ی قبل، نیروی اصطکاک در کدام حالت بیشتر است؟ در آزمایش روی سطح پرزدار

آیا به نظر شما » آزمایش کنید « در سطحی وجود دارد که جسم رهاشده روی آن متوقّف نشود؟ در گروه خود بحث کنید.

خیر – حتی در سطح شیشه صاف یا سطح یک سنگ صاف و صیقلی هم کمی اصطکاک وجود دارد و در مسافت زیاد متوقف می شود.

گفت وگو صفحه 53

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 14

در هریک از فعّالیت های زیر، نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر ؟ چرا؟

الف) هنگام ترمز کردن اتومبیل بیشتر: تا ماشین سریع‌تر متوقف شود.

ب) بالا رفتن از کوه  بیشتر: تا کنترل بیشتری داشته باشیم و سر نخوریم.

پ) اسکی روی یخ یا برف  کمتر: تا راحت  روی یخ و برف سر بخوریم.

ت)  گره زدن طناب  بیشتر: تا گره محکم‌تر شود و دیگر باز نشود.

ث) اصطکاک بین اجزای دوچرخه، مثلا زنجیر و چرخ دنده  کمتر: تا دوچرخه روان‌تر و سریع‌تر حرکت کند.

ج) هنگام هلُ دادن یک جسم سنگین کمتر: تا حرکت اجسام راحت‌تر باشد.

جمع آوری اطّلاعات

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 15

برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سُرنخوردن خودرو ها، چه کارهایی انجام می شود؟ در این باره اطّلاعات جمع آوری و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

  • در مسیرهای برفی شن و ماسه می ریزند
  •  در چرخ ها از زنجیر چرخ استفاده می کنند.
  • از لاستیک های دارای عاج استفاده می کنند.

آزمایش کنید صفحه 54

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 16

یک کتاب بزرگ را روی میز قرار دهید و سعی کنید به کمک یک کِش آن را به حرکت درآورید.

این آزمایش را می توانید با قراردادن چند کتاب روی هم، نیز انجام دهید. حال چند مداد استوانه ای شکل را زیر کتاب قرار دهید و دوباره سعی کنید کتاب را به کمک همان کِش به حرکت درآورید. در کدام حالت، حرکت دادن کتاب راحت تر است و کِش کمتر کشیده می شود؟ علّت را توضیح دهید.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 10

 اگر چند مداد استوانه ای شکل زیر کتاب ها باشند راحت تر حرکت می کند. زیرا اصطکاک کاهش می یابد.

  فکر کنید صفحه 54

 وقتی خودرو در جادّه ای در حال حرکت است، نیروی اصطکاک بر آن اثر می کند و سبب کاهش سرعت آن می شود.  به نظر شما آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال حرکت نیز اثر می کند؟

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 17

 بله، مایعات و هوا یا گاز ها از ذرات بسیار ریزی به نام مولکول تشکیل شده‌اند، وقتی یک جسم درون مایع حرکت می‌کند، با این ذرات برخورد می کند همچنین ذرات مایع نیز بر آن جسم نیرو وارد می‌کنند تا مانع حرکت آن شوند و درنتیجه مقاومت و اصطکاک ایجاد می‌کنند نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال حرکت نیز اثر و مانع حرکت آن ها می شود.

آزمایش کنید صفحه 55

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 16

همانند شکل، یک برگه ی کاغذ را بردارید و با سرعت زیاد حرکت دهید.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 18چه اتّفاقی می افتد؟

کاغذ خم می شود و آهسته تر حرکت می کند.

چه نیرویی سبب خم شدن کاغذ می شود؟

نیروی مقاومت هوا در برابر حرکت کاغذ که نوعی نیروی اصطکاک است،  سبب خم شدن کاغذ می شود.

 

کاوشگری صفحه 55

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 21

بررسی کنید.» شکل جسم چه اثری روی حرکت جسم دارد «

1) یک ماشین اسباب بازی را از بالای سطح شیب داری رها کنید.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 19

 

2) مسافتی که ماشین روی سطح افقی طی می کند تا بایستد، اندازه گیری و یادداشت کنید.( تکرار آزمایش و به دست آوردن  میانگین مسافت طی شده، دقّت شما را بالا می برد.)

3) مقوّایی به ابعاد 20 سانتی متر در 10 سانتی متر ببرید و مانند شکل درماشین قرار دهید و دوباره آن را از بالای سطح شیب دار  رها کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 20

4) این مقوّا را با تا کردن به ابعاد دیگر درآورید و آزمایش را تکرار کنید. جدول زیر را کامل کنید.

توجه کنید: در همه ی آزمایش ها جرم ماشین به همراه مقوّا یکسان باشد.( اعداد آزمایش  شما می تواند متفاوت باشد زیرا شرایط متفاوت است.)

شماره ی آزمایش مساحت مقوّا (سانتیمتر مربّع) میانگین مسافتی که ماشین روی سطح افقی طی می کند (سانتی متر)
1 200 14
2 170 16
3 120 21
4 100 25

نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

ذرات هوا با کاغذ برخورد می‌کنند و مقاومت آن  موجب کند شدن و توقف حرکت جسم می‌شوند. هر چه سطح کاغذ زیاد‌تر باشد مقاومت هوا بیشتر می‌شود و ماشین زودتر و سریع‌تر متوقف می‌شود.

فکر کنید صفحه 56

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 22

  1. نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 24

در  اتومبیل‌هایی که شکل کشیده و دراز دارند، هوا به آسانی از سطوح آن عبور می‌کنند. و اصطکاک کمتری دارند و تاثیر مقاومت هوا بر روی آن ناچیز و حداقل خواهد بود.

2) چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی، در پشت آنها چتری باز می شود؟

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 25

باز شدن چتر باعث افزایش اصطکاک هوا و کاهش سرعت می‌شود پس نیروی مقاومت هوا افزایش می­ یابد

ادامه پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس هفتم

آزمایش کنید صفحه 57

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 23

دو بادکنک را همانند شکل الف از یک میله یا خط کش بیاویزید و به طور مستقیم و یا با یک لوله ی خودکار به وسط بادکنک ها فوت کنید. چه اتّفاقی می افتد؟

بادکنک‌ها به هم نزدیک می‌شوند.

اگر سریع تر از دفعه ی قبل فوت کنید، چه اتّفاقی می افتد؟

 بادکنک‌ها به هم نزدیک‌تر شده و حتی به هم می‌چسبند.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 24

یک نوار کاغذی به عرض تقریبی ٤ سانتی متر را از ورق کاغذ بِبُرید و همانند شکل پ، یک طرف آن را میان کتاب قرار دهید و فوت کنید.چه اتّفاقی می افتد؟

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 26

 

 نوار کاغذی به سمت بالا حرکت می‌کند. 

اگر سریع تر از دفعه ی قبل فوت کنید و هوا با سرعت بیشتری از روی کاغذ بگذرد، چه اتّفاقی می افتد؟

حرکت نوار کاغذی نسبت به حالت قبل سریع‌تر می‌گردد. با دمیدن هوا بر روی کاغذ از فشار هوای بالای کاغذ، کم می‌شود، در نتیجه فشار هوا در پایین کاغذ بیشتر از فشار آن در بالا شده و در اثر این اختلاف فشار، نیرویی رو به بالا بر کاغذ وارد می‌شود و آن را بالا می‌برد.

فکر کنید صفحه 56

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 31

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود، زیاد است. آیا می توانید این اتّفاق را براساس آزمایش های انجام شده توضیح دهید؟

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 27

در روزهای طوفانی، هوا وقتی با سرعت زیاد از بالای سقف عبور می‌کند، فشار هوا در بالای سقف کم شده و فشار هوای داخل ساختمان سبب ایجاد نیروی رو به بالایی به سقف می‌شود و اگر سقف از استحکام نداشته نباشد، سقف شیروانی کنده می‌شود.

فعالیت صفحه 58

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 7 تصویر 28

با نظر معلّم خود به چند گروه تقسیم شوید .هر گروه یک هواپیمای کاغذی درست کند و هواپیمای خود را آزمایش کند؛ سپس یک مسابقه بین هواپیماهای ساخته شده برگزار کنید. هواپیمای کدام گروه، زمان بیشتری در هوا باقی می ماند و مسافت بیشتری را طی می کند؟

این آزمایش عملی باید به صورت گروهی برگزار شود و جواب ها بر اساس نوع هواپیما های کاغذی متفاوت خواهد بود هواپیمایی که سبک تر و مقاومت هوا بر آن کمتر اثر کند مسافت بیش تری را طی خواهد کرد.

خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید