خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیتهای علوم هشتم فصل 4 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 4تنظیم عصبی ، شما را با پاسخ نامه فعالیتهای علوم هشتم فصل 4 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 4 را خوب و به دقت مطالعه کنید.

سپس به پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 4 بپردازید.

کانال تلگرام فرامعلم

مرور فصل : علوم هشتم فصل 4

مرور فصل:علوم هشتم فصل 4

فعالیت صفحه 29 

پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 4 علوم هشتم فصل 4

فعالیت صفحه 29 علوم هشتم فصل 4

باید طوری روی صندلی یا میز بنشینید که پاهای شما آویزان باشد و به محل ضربه زدن شما نگاه نکنید و در موقع ضربه زدن حواس تان به ضربه نباشد، چونفرد اگر بخواهد می تواند جلوی انعکاس را بگیرد.

انعکاس زرد پی زانو

اطلاعات جمع آوری کنید  صفحه 30 علوم هشتم فصل 4

اطلاعات جمع آوری کنید  صفحه 30 علوم هشتم فصل 4

مرکز بعضی از انعکاس ها نخاع است؛ مثل انعکاس هایی که با محرک درد شروع می شوند مرکز انعکاس های دستگاه گوارش و تنفسی در بصل النخاع قرار دارد.

مرکز انعکاس های بینایی و شنوایی در برجستگی های چهارگانه قرار دارند.

این برجستگی ها چهار برجستگی است که در فاصلهٔ بین مخ و مخچه قرار دارند.

– انعکاس های پوست (عقب کشیدن دست و پا و…)  از آسیب به پوست و اندام های دیگر جلوگیری می کنند.

انعکاس چشم (پلک زدن و اشک)، جلوگیری از آسیب به چشم

استفراغ جلوگیری از مسمومیت و آسیب به دستگاه گوارش

–  سرفه به خروج گرد و غبار و میکروب ها از دستگاه تنفس کمک می کند.

بعضی از انعکاس ها هدف حفاظتی ندارند؛

مثلاً تطابق عدسی چشم که میزان تحّدب عدسی در دور و نزدیک شدن جسم تغییر می کند که برای بهتر دیدن اجسام انجام می شود

حرکات دودی مری که انعکاسی هستند با هدف تحویل غذا به معده انجام می شوند.

اطلاعات جمع آوری کنید  پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 4

اطلاعات جمع آوری کنید  پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 4

سلول های پشتیبان یا نورگلیا

سلول های نورگلیا ٬ محافظت و حمایت از نورون ها را بر عهده دارند.

بنابراین آنها به عنوان سلول های پشتیبان (supporting cells) سیستم عصبی شناخته می شوند.

سلول های پشتیبان

این سلول ها که به عنوان سلول های کمکی اند تعدادشان از نورون ها بیشتر ولی اندازهٔ آنها کوچک تر است و سه وظیفهٔ عمده را برعهده دارند.

1 – بیگانه خواری

2 – کمک به تغذیهٔ نورون ها

3 – ساخت پوشش برای نورون ها، مثل میلین برای نورون های میلین دار

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید