خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم

در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل ششم آشنایی داشته باشید.

ابتدا با نگاهی گذرا به اهداف فصل ششم می پردازیم سپس و با مرور آن به فعالیت های متن فصل را پاسخ می دهیم.

از کاربر گرامی انتظار می رود قبل از پاسخ به فعالیت ها بتواند:

1) بحث اشتقاق و جابه جایی قاره ها را توضیح دهد.

کانال تلگرام فرامعلم

2) چهار مورد از شواهد جابه جایی قاره ها را بیان کند.

3) نظریهٔ زمین ساخت ورقه ای را توضیح دهد.

4) علت حرکت ورقه های سن گکره را بیان کند.

5) فرضیه گسترش بستر اقیانو س ها را توضیح دهد.

6) پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره را بیان کند.

فعالیت صفحه 64

1) نقشهٔ قاره های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم کنید.

2) شکل هندسی قاره ها را برش بزنید.

3) قاره ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده اید؟ بله
ب) حاشیهٔ کدام قار ه ها بهتر بر هم منطبق می شوند؟ حاشیهٔ غربی آفریقا و حاشیهٔ شرقی امریکای جنوبی
پ) چرا حاشیهٔ برخی قاره ها به خوبی بر هم منطبق نمی شوند؟ زیرا بخشی از حاشیهٔ قاره که در تماس با امواج دریا بوده است. تحت تأثیر فرسایش از بین رفته است و در برخی قسمت ها رسوب گذاری در حاشیهٔ قاره باعث ایجاد تغییراتی شده است.

خود را بیازمایید صفحه 65
خود را بیارمایید صفحه 63 پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم

قارهٔ لورازیا شامل سرزمین های امروزی زیر است : اروپا، گرینلند، امریکای شمالی، کانادا و سیبری.

قارهٔ گندوانا شامل استرالیا (اقیانوسیه)، آفریقا، قارهٔ جنوبگان، هندوستان و امریکای جنوبی.

فعالیت صفحه – 68 

فعالیت صفحه ی 69

فعالیت صفحه ی 69سرعت رشد ناخن ها در سال حدود 2.5 تا ۵ سانتیمتر است . اگر ناخن ها بطور مرتب كوتاه شوند هر ۶ ماه یكبار به اندازه یك ناخن جدید بر روی انگشت ناخن خواهد روید می توان اندازه  تغییرات آن را در طول یک هفته یا یک ماه بدست آورد و مقدار سالانه آن را محاسبه کرد. همچنین با توجه به اینکه سرعت متوسط  حرکت ورقه ها حدود 5سانتیمتر در سال است تقریبا مشابه رشد ناخن است.گر چه محسوس نیست ولی در طول میلیون ها سال مسافت طولانی خواهد شد.

خود را بیازمایید صفحه ی 70

خود را بیازمایید پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم

فکر کنید صفحۀ 70  

فکر کنید صفحه 68 پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهمبا توجه به شکل 10 بیشتر زمین لرزه ها و آتشفشان ها بر حاشیهٔ ورقه های سنگ کره به ویژه محل برخورد و فرو رانش ورقه های اقیانوسی به زیر ورقه های قاره منطبق است.

جمع آوری اطلاعات صفحه 72 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم 

پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم

تالیف و جمع آوری : مجید فرح آبادی

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید