پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته

کاربر گرامی در این صفحه شما می توانید تمامی تصاویر پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 را مشاهده کنید. برای جابه جایی تصاویر از فلش های سمت چپ و راست یا دایره های پایین تصاویر استفاده کنید.

برای دانلود فایل pptx قابل ویرایش این پاورپوینت می توانید از دکمه افزودن به سبد خرید استفاده کرده و فایل مورد نظر را تهیه کنید.

 • این فایل برای اعضای ویژه سایت رایگان می باشد.

 عضویت ویژه دانش آموزان

خرید فایل پاورپوینت این فصل با قابلیت ویرایش

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل پاورپوینت تمامی 15 فصل با قابلیت ویرایش

۲۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 1
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 2
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 3
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 4
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 5
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 6
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 7
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 8
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 9
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 10
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 11
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 2
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 13
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 4
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 5
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 16
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 17
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 18
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 19
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 20
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 21
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 22
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 اسلاید 23

پاورپوینت علوم هشتم فصل 9

کانال تلگرام فرامعلم

در این فصل اهمیت الکتریسیته و نقش بی بدیل آن در زندگی روزمره توضیح داده می شود.
انواع بارهای الکتریکی و اثر بارها بر یکدیگر توسط دانش آموز باز کشف می شود و کاریران با الکتروسکوپ و کار کردن با آن برای تشخیص جسم باردار و نوع بار آشنا می شود.

از مدل اتمی برای توضیح اینکه چگونه یک جسم باردار می شود، استفاده می می شود .

آذرخش و تخلیهٔ الکتریکی به روش القای بار بیان می شود و در ادامه مدار الکتریکی، نقش باتری در مدار، مفهوم اختلاف پتانسیل، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی مطرح شده و اندازه گیری  اختلاف پتانسیل، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی توسط کاربر انجام می شود.

کاربران در پایان این فصل می توانند:

 1.  با سه روش مالش، تماس و القا در جسم، بار الکتریکی ایجاد کنند.
 2.  اثر بارها بر یکدیگر را بیان کنند.
 3.  توسط الکتروسکوپ، باردار بودن جسم ونوع بار را تشخیص دهند.
 4.  بر اساس مدل اتمی توضیح دهند چگونه در جسم بار الکتریکی ایجاد می شود.
 5.  علت جذب یک جسم بدون بار توسط جسم باردار را توضیح دهند.
 6.  فرق رسانا و نارسانای الکتریکی را بر اساس الکترون آزاد توضیح دهند.
 7.  علت پدیدهٔ آذرخش و تخلیه الکتریکی را درک کنند.
 8.  مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی را توضیح دهند.
 9.  در یک مدار ساده اختلاف پتانسیل، شدت جریان و مقاومت الکتریکی را انداز ه گیری کنند.
 10.  در یک مدار ساده، جریان الکتریکی را محاسبه کنند.