سوئیچ‌ رشد سلول‌های سرطانی

سوئیچ‌ رشد سلول‌های سرطانی
سوئیچ‌ رشد سلول‌های سرطانی :محققان مرکز علوم بهداشت دانشگاه تگزاس موفق به کشف یک مکانیسم جدید الکتریکی شده‌اند
این روش می‌تواند سوئیچ‌های مولکولی متصل برای رشد سلول‌های سرطانی را کنترل کند.

این یافته‌ها می‌تواند منجر به درمان‌های جدید برای برخی از مرگبارترین انواع سرطان از جمله :

  1. سرطان لوزالمعده،
  2. روده بزرگ
  3. و ریه شود

رشد غیرقابل کنترل سلول‌ها از جمله ویژگی‌های آن‌هاست.

سوئیچ‌های مولکولی که رشد سلول‌های انسان را تنظیم می‌کنند، کار جابجایی سلول‌هایی را بر عهده دارند که عمرشان پایان یافته است.

اما زمانی که آن‌ها اشتباهی سلول را جابجا می‌کنند، سرطان‌های تهدیدکننده بوجود می‌آیند.

این تحقیق بر یک سوئیچ مولکولی موسوم به K-Ras تمرکز دارد.

نسخه‌های جهش‌یافته این سوئیچ مولکولی در تعدادی از سرطان‌ها وجود دارد و این جهش‌ها، سوئیچ مذکور را در یک موقعیت مسدود می‌کند.

کانال تلگرام فرامعلم

زمانی که K-Ras در یک موقعیت مسدود می‌شود، باعث تکثیر سلولی شده که منجر به تولید سرطان می‌گردد.

محققان در این تحقیق بر بارهای الکتریکی کوچکی تمرکز داشتند که توسط سلول‌ها حمل می‌شوند.

آن‌ها نشان دادند که این بارهای الکتریکی رابطه معکوسی با سیگنال K-Ras دارند. کارهای ابتدایی بر روی سلول‌های انسانی و حیوانی انجام شده و نتایج متعاقبا در یک مدل مگس میوه تایید شد.

جزئیات این تحقیق در مجله ساینس منتشر شده است.