خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 1 با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 1 : تجربه و تفکر

کاربر گرامی در متن زیر نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 1 : تجربه و تفکر گردآوری شده است. توصیه می شود قبل از پاسخگویی به سوالات درسنامه فصل را به طور کامل مطالعه کنید.

همچنین پس از پاسخگویی به سوالات می توانید پاسخنامه را از اینجا ببینید.

کانال تلگرام فرامعلم

این نمونه سوالات کمی فراتر از سطح کتاب بوده و برای آزمون های مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان هم می توانید استفاده کنید.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 1

 برای جای خالی کلمه مناسب را پیشنهاد کنید.

۱) یکی از ویژگی های انسان ……… است که از دوره کودکی ، او را به دانستن سوق می دهد.

۲) متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از تفکر و تجربه و به کار بستن…………… در برخورد با مسائل زندگی، علوم را توسعه بخشیده اند.

۳) جابربن حیان،دانشمند مسلمان، همواره بر اجرای …….. و ……… فعالیت های تجربی تاکید داشت.

۴) مهم ترین نکته در علم، …….…….. و ……..……. است.

۵) تبدیل علم به عمل …………… نامیده می شود.

۶) دانشمندان تلاش می کنند ،……………………… به نیاز های زندگی پاسخ دهند.

۷) اغلب فناوری ها در کنار فواید ، …………………… را نیز به دنبال دارند .

۸) برای درستی یا نادرستی فرضیه ها باید …… .………. انجام شوند.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۱) اولین مرحله در روش علمی کدام است؟

۱) مشاهده        

2) فرضیه سازی

۳) جمع آوری اطلاعات

4) نتیجه گیری

۲) وقتی به مسئله یا سوالی برخورد می کنیم و به آن  پاسخ یا پاسخ های احتمالی می دهیم، در واقع در مورد آن سوال ……… داده ایم.

۱) نظریه

2) فرضیه            

3) نتیجه گیری

4) آزمایش

۳) در روش علمی به بررسی دقیق پدیده ها با استفاده از تمام حواس چه می گویند؟

۱) آزمایش

2) نتیجه گیری

3) فرضیه سازی

4) مشاهده

۴) دو بطری در باز، یکی پر از سرکه و دیگری پر از روغن زیتون روی لبه ی پنجره ای مقابل آفتاب قرار داده ایم . چند روز بعد مشاهده شد که بطری ها پُر نیستند. از این مشاهده چه نتیجه ای می توان گرفت؟

۱) سرکه سریع تر از روغن تبخیر می شود.

2) روغن زیتون سریع تر از سرکه تبخیر می شود.

۳) سرکه و روغن زیتون هر دو تبخیر می شوند.

4) فقط مایعات آب دار تبخیر می شوند.

۵) مریم گاز متصاعد از یک تکه زغال گداخته را جمع کرد و آن را وارد آب آهک بی رنگ نمود. او در قسمتی از گزارش خود نوشت “بعد از وارد کردن گاز به ظرف محتوی آب آهک، رنگ آب آهک به تدریج شیری شد.” این عبارت یک ………. است.

۱) مشاهده        

2) فرضیه

3) نتیجه گیری

4) نظریه

۶) الکساندر فلمینگ متوجه شد که در ظرفی که کپک رشد کرده باشد، برخی از باکتری ها رشد نمی کنند. او در گزارش خود نوشت :”کپک احتمالا ماده ای تولید می کند که می تواند برخی از باکتری ها را بکشد ” این عبارت مثال مناسبی است برای:

1) مشاهده

2) فرضیه            

3) نتیجه گیری

4) نظریه

7) پیشنهاد راه حل مناسب برای یک مسئله علمی ……………… نام دارد.          

1) نظریه

2) فرضیه

3) قانون

4) طبقه بندی

8) کدام گزینه در مورد ارتباط بین علم و فن آوری درست است؟

1) فناوری نتیجه ی علم است.

2) بدون علم ، فناوری قابل دسترسی است.

3) علم نتیجه ی استفاده از فناوری است.

4) علم و فناوری نتیجه ی یکدیگرند.

9) در تبدیل سوخت هسته ای برای فعالیت صلح آمیز کدام شاخه ی علوم به کار گرفته شده است؟

1) شیمی و فیزیک

2) زمین شناسی و زست شناسی

3) زیست شناسی و شیمی

4)  گزینه 1 و 2

10) در کدام گزینه «اندازه‌گیری» انجام شده است؟

1) هوا سرد شده است. حتماً در جایی برف باریده است.

2) هر چه از سطح زمین دور شویم، نفس کشیدن سخت‌تر می‌شود.

3) مساحت کلاس هفتم الف، 12 متر مربع است.

4) ایران در سال گذشته توانست شش داروی زیست فناوری تولید کند.

 

خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 1 با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید