خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 13 با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 13 : سفر غذا

12

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید.

1) غذا پس از عبور از حلق وارد…………………….. می شود وبا حرکات دودی به طرف  معده رانده می شود.

کانال تلگرام فرامعلم

2) به فرو بردن غذا از دهان به مری ……………… می گویند.

3) به عبور ذرات غذایی از روده و ورود آن به خون عمل ………………. می گویند.

4) کبد کربوهیدرات اضافی را به ……………….. تبدیل می کند.

5) باکتری های موجود در دهان با مصرف قند موجود در دهان اسید ضعیفی تولید می کنند که …………….. دندان را حل کرده و  باعث پوسیدگی دندان می شوند.

6) غذای بلعیده شده قبل از ورود به مری ، برسرچهارراهی به نام …………… قرارمی گیرد.

7) کبد با ترشح …………………….. به هضم چربی کمک می کند.

8) آب ، مواد معدنی و …………………… بدون گوارش جذب خون می شوند.

9) مواد مغذی از سلول های …………….  روده  باریک عبور و وارد خون می شوند .

برای هر سوال گزینه مناسب پیشنهاد کنید.

1) هنگام بلع غذا جهت کمک به سلامت بدن به چه مواردی باید توجه کنیم؟

1) صحبت نکردن  – کاهش مقدار غذا

2) صحبت نکردن – کاهش زمان خوردن غذا

3) بزرگ برداشتن لقمه غذا – جویدن زیاد

4)  کوچک بودن لقمه غذا – جویدن زیاد

2) کدام جمله درباره آنزیم ها نادرست است؟

1) با ترشح اسید معده آنزیم های معده فعال می شوند.

2) آنزیم ها مولکول هایی هستند که سرعت واکنش را افزایش می دهند.

3) آنزیم ها از جنس پروتئین هستند.

4) تمام غذا به کمک یک نوع آنزیم تجزیه می شود .

3) شیره گوارشی معده شامل چه موادی است؟

1) آنزیم ها و اسیدها

2) آنزیم ها و نمک ها

3) اسیدها و نمک ها

4) آنزیم .اسید و نمک ها

4) در کدام گزینه، شباهت بیشتری وجود دارد؟

1) چینه دان – روده باریک

2) چینه دان – معده

3) معده – سنگدان

4) روده باریک – سنگدان

5) کربوهیدرات اضافی خون توسط کبد به کدام ماده تبدیل می شود؟

1) پروتئین

2)  ویتامین

3) قندهای ساده

4) چربی

6) کدام یک از ویتامین ها در لوله گوارشی، ساخته می شود؟

1) ویتامین های A وC

2) ویتامین های E وC

3) ویتامین های D وE

4) ویتامین های  Bو K

7) کدام یک از وظایف روده بزرگ نیست؟

1) جذب آب

2) جذب املاح

3) گوارش نهایی غذا

4) دفع مواد زائد حاصل از گوارش

8) کدام گزینه ،دستگاه گوارش پرنده را به ترتیب درست نشان می دهد؟

1) دهان ، سنگدان ، چینه دان ، معده ،روده

2) دهان ، مری ، چینه دان ، معده ، سنگدان ، روده

3) دهان ، مری ، چینه دان ، سنگدان ، معده ، روده

4) دهان ، سنگدان ، معده ، چینه دان ، روده

9) گوارش و جذب كامل غذا ها در………………………صورت مي گيرد.         

1) روده بزرگ

2) معده

3) روده باريك

4) دهان

10) كدام ماده به وسيله ي كبد ترشح مي شود ؟

1) هيدروكلريك اسيد

2) بي كربنات

3) سديم كلريد

4) صفرا

ادامه آزمون علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول

11) از كدام اندام می توان به عنوان جايگاه شيميايی گوارش غذا نام برد؟         

1) لوزالمعده

2) كبد

3) روده باريك

4) معده

12) آمينو اسيدهاي جذب شده در بدن به ……….. تبديل مي شوند.     

1) چربي ها

2) قند ها

3) پروتئين ها

4) نمك ها

13) اگر مقدار قند موجود در خون زياد شود كبد مقدار اضافي آن را به ماده اي به نام ………….. تبديل مي كند؟        

1) سلولز

2) گليكوژن

3) نشاسته

4) كربوهيدرات

14) آنزيم سلولاز بر روي كدام ماده مؤثر است؟    

1) پروتئين

2) سلولز

3) گلوكز

4) نشاسته

15) كدام ماده , سبب خرد شدن ذرات ريز چربي و كمك به هضم آن ها مي شود؟      

1) آميلاز بزاق

2) بي كربنات سديم

3) هيدروكلريك اسيد

4) مايع صفرا

16) كدام ماده پس از جذب در روده ي باريك به كبد نمي رود؟   

1) آمينو اسيدها

2) قند معمولي

3) املاح معدني

4) چربي

17) كدام يك از مواد زير به مراحل مختلف گوارش نياز ندارد؟      

1) ويتامين ها

2) چربي ها

3) پروتئين ها

4) کربوهیدات ها

18) ترتيب قرار گرفتن قسمت هاي مختلف دندان از سطح به درون كدام مورد است؟  

1) تاج , مينا , عاج

2) عاج  , مينا , مغز

3) مينا , تاج , عاج

4) مينا , عاج , مغز

19) كدام مورد از ويژگي هاي آنزيم است؟

1) رنگ ماده را تغيير مي دهد.

2) بر ماده ي معيني تاثيردارد

3) در آخر كار شكل آن عوض مي شود.

4) سرعت واكنش را كاهش مي دهد.

20) كدام مورد از خواص آنزيم هاي گوارشي نيست؟      

1) اختصاصي بودن

2) تغيير بر روي سرعت واكنش

3) داشتن ساختمان ليپيدي

4) بعد از فعاليت بدون تغيير بودن

ادامه آزمون علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول

 

خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 13 با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید