خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

در این برگه به پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هفتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل ششم آشنایی داشته باشید.

فصل ششم علوم هفتم

کانال تلگرام فرامعلم

مرور فصل

پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم مرور فصل

آب در طبیعت به شکل های مختلفی (گاز، مایع و جامد) دیده می شود.

به مجموعه آب های موجود در طبیعت ، آب کره گفته می شود.

در اثر تابش خورشید ، آب های موجود در سطح زمین تبخیر می شوند و به صورت بخار آب و ابر در می آیند.

بخار آب موجود در هوا در ارتفاعات متراکم می شود و به صورت بارش های جوی به سطح زمین بر می گردد.

بخشی از آنها به صورت آب های زیرزمینی در زمین فرو می روند.

بخشی تبخیر می شوند و بخشی به صورت آب های جاری در سطح زمین جریان پیدا می کنند.

آب های جاری در زندگی انسان نقش بسزایی دارند.

این آب ها از نظر تأمین آب آشامیدنی ، تولید الکتریسیته ، حمل و نقل ، کشاورزی ، مرزهای طبیعی و … اهمیت زیادی دارند.

گفت و گو کنید صفحه 47

ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻓﻼﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻪ مناطق کویری و نیمه کویری بیش از نیمی از مساحت کشور را اشغال نموده است. حدود یک سوم ایران نیز کوهستانی است و بخش کوچکی از ایران (شامل جلگهٔ جنوب دریای خزر و جلگهٔ خوزستان) از جلگه‌ های حاصلخیز تشکیل شده‌ است. ایران دارای تنوع اقلیمی بالایی  می باشد. از شمال تا جنوب کشور، به تدریج با مناطق آب و هوایی متفاوتی مواجه می شویم. ایران از نظر بارندگی جزو مناطق آب و هوایی خشک و نیمه خشک به شمار می رود. میزان بارش سالانه در نقاط مختلف کشور و در فصول مختلف سال متغیر است.

ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺩﺭﻳﺎی ﺧﺰﺭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘدﺍﻝ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.

  1. مشخصه بارز آب و هوایی در اقلیم معتدل و مرطوب، میزان بارش باران در اغلب فصول سال در این ناحیه می باشد.
  2. رطوبت هوا در منطقه بسیار بالاست.
  3. بارش باران، موجب بالا بردن سطح پوشش گیاهی و رویش جنگل ها در منطقه معتدل و مرطوب جنوب دریای خزر شده است.

میزان بارش و رطوبت در ناحیه معتدل و مرطوب از در امتداد نوار حاشیه دریا، از شرق به غرب افزایش می یابد.

بخش قابل توجهی از مساحت ایران را مناطق گرم و خشک اشغال نموده است.

  1. میزان بارندگی کم و مه و طوفان بسیار زیاد اتفاق می افتد. بارندگی کم موجب کاهش سطح پوشش گیاهی در این ناحیه شده است.
  2. بارندگی بسیار شدید و اغلب به صورت رگبار رخ می دهد.
  3. میزان تعریق و تبخیر نسبت به بارش سالیانه بالاست.

سلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می کنند. کوه هایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیر کوه و …

کوهستان های غربی که دامنه های غربی رشته کوه های فلات مرکزی ایران و سراسر کوههای زاگرس را در بر می گیرد از مناطق سردسیر کشور به شمار می آیند .

میزان بارش برف در اقلیم سرد و کوهستانی بسیار بالاست.

آزمایش کنید صفحه  47 پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه  47

درون لیوانی که آب گرم وجود دارد تبخیر آب انجام می شود، هنگامی که بخار ها به پوشش نایلونی سرد برخورد می کنند مه یا ابر ایجاد می شود.

کم کم قطرات آب بر روی نایلون ظاهر می شوند. قطرات بزرگ تر شده سنگین تر می شوند و به صورت باران ریزش می کنند.

علت ایجاد آب و باران برخورد بخار آب به سطح سرد و میعان بخار آب است.

فعالیت صفحه  48

فعالیت صفحه  48

ظرف ها  معمولاً باید در زمین‌هایی که به دور از ساختمان و خالی از درخت باشند قرار داده می‌شود تا این اندازه‌گیری دقیق و درست انجام شود.

مقدار بارانی که توسط ظرف ها  اندازه گیری می شود باید بتواند نمایانگر بارندگی در سطح وسیعی از منطقه خود باشد.

اگر سطح ظرف ها مختلف باشند حجم آب باران تا حدودی برابر خواهند بود یعنی کاملا یکسان نیستند.

ظرف هایی که سطح بیشتری دارند در آن ها تبخیر بیشتر و مقدار آن کمتر خواهد شد.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48

جمع آوری اظلاعات صفحه 48

روش های باروری ابرها

برای باردار کردن ابرها از دو روش استفاده می شود.

1) هوایی

2) زمینی

روش هـوایی، این روش اغلب برای تابستان مناسب است.

این کار به 3 روش باروري در پایه ابر، باروري درون ابر و باروري تاج ابر انجام می شود.

در مناطق کوهستانی، در فصل زمستان هم می توان از روش باروري زمینی استفاده کرد.

در روش هوایی، مواد لازم براي تولید هسته هاي میعان را به کمک هواپیما به ابر تزریق می شود.

بعد از شلیک محموله دارای یدید نقره به کمک هواپیما یا راکت به داخل ابر، حـدود 45 تـا 50 دقیقـه بعـد، ابـر شروع به بارش می کند.

چگونگی اجراي عملیات بارورسازي ابرها در ایران :

مؤثرترین روش ، استفاده از هواپیماي باروري ابرها است.

در این روش هواپیما به سراغ ابرهاي مناسـب می رود و مواد باروري را در نقاط مؤثر ابر پخش می کند.

سیستم باروري ابرهـا در ایـران نیـز بیـشتر بـا استفاده از هواپیما انجام می شود و به این منظور دو فروند هواپیما به تجهیـزات بـاروري ابرهـا مجهـز شده است.

یک شبکه رادار هواشناسی نیز در راستاي اجراي پروژه طراحی و نصب و بکار گرفته می شود.

ایـن رادارها می توانند مشخصات کلی سیستم هاي ابري را تعیین و به مرکـز کنتـرل عملیـات بـاروري ابرهـا ارسال کنند.

در مجموع می توان گفت : به طور کلی سه نوع ماده زیر برای باردار کردن ابرها کاربرد دارد.

1- استفاده از دانه‌های یخ خشک یا کربن دی اکسید جامد

2- استفاده از یدید نقره 

3- استفاده از قطرات آب که توسط هواپیماها پاشیده می‌شود.

آزمایش کنید صفحه 48 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 48 پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم نیروی گرانش سبب می شود آب از بالای سطح شیب دار به طرف پایین حرکت کند.

آب در مسیر خود ذرات خاک را به طرف پایین می ببرد و مسیر آب به صورت شیار هایی در می آید.

ذراتی از خاک که آب با خود جابجا می کند در قسمت پایین رسوب می کند.

از این آزمایش نتیجه می گیریم وقتی بر اثر بارش آب از بلندی ها جاری می شود ذرات خاک را با توجه به نیروی خود به نقاط پست می برد و بر روی هم انباشته می کند و شیار هایی را در مسیر خود به وجود می آورد و رود ها به وجود می آیند.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 49 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

جمع آوری اطلاعات پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

کاربر گرامی با توجه به استانی که شما زندگی می کنید پاسخ ها متفاوت است.

مثلا اگر در استان قم زندگی می کنید ، می توانید مطالب جمع آوری اطلاعات شما درباره حوضه دریاچه نمک باشد.

حوضه درياچه نمک قم

مساحت اين حوضه 89،650 کيلومتر مربع است و آبهاي سطحي آن کلاً به درياچه نمک قم مي ريزد.

همچنین بخش بسيار ناچيز و کوچکي از آن نيز به درياچه حوض سلطان و کوير ميغان و دشت جنوبي قزوين وارد مي گردد.

رودخانه هاي جاجرود، کرج، شور، قره چاي و قمرود که از آب شدن برف هاي زمستاني ريخته شده در ارتفاعات تأمين مي گردد، در اين حوضه جاي دارند.

میزان آبدهي اين رودخانه ها در فصل بهار به حداکثر مي رسد و در ديگر فصل هاي سال به ويژه تابستان به چشمه سارها و زهکشي هاي زيرزميني منحصر مي شود.

در اين حوضه شش رودخانه با مساحت آبريز بيش از هزار کيلومتر مربع وجود دارد که رودخانه شور و قره چاي و قمرود بزرگترين آنها است.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 50 پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 50

مسیر آب رودخانه  توسط عوامل گوناگون به‌ تدریج موجب تغییر موقعیت و شکل ظاهری آن می‌شود. یکی از این تغییرات، پیچان‌ رود‌شدن رودخانه‌هاست. تغییر مسیر رود خانه ها یا  پیچان‌رود‌شدن  آن ها به ویژگی‌های زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، شیب زمین ، مقدار آب رود، سرعت و دبی آب رودخانه، پوشش گیاهی و اقلیمی، جانوران محیط و بسیاری از عوامل شناخته‌شده یا ناشناخته دیگر بستگی دارد.

خود را بیازمایید صفحه 51

خود را بیازمایید صفحه 51

از مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه می توان به آلودگی های صنعتی، فاضلاب های شهری، آلودگی ناشی از سموم کشاورزی و … اشاره نمود.

آلودگی رودخانه باعث به خطر افتادن حیات جانداران آبزی و آلودگی سفره آب های زیرزمینی می شود.

جدول زیر را تکمیل کنید صفحه 52 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

گفتگو کنید صفحه 52 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

گفتگو کنید صفحه 52 پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتمرودهایی که از شهرهای بزرگ صنعتی عبور می‌کنند، روزانه مقدار زیادی مواد زاید شیمیایی، کشاورزی و شهری را به دریاها می‌ریزند. گردش آب باعث می‌شود این مواد در نزدیکی ساحل جمع شود.

نشت نفت از سکو های حفاری نفت و یا نفت کش ها هم موجب آلودگی این دریا ها می شود.

از جمله خسارت‌های میان مدت این گونه حوادث، مرگ و میر ماهیها، پستانداران دریایی و مرغان دریایی است.

گرچه در دراز مدت سموم حاصل از فعالیت های کشاورزی و صنعتی به آب ها وارد می شود و از طریق چرخه مواد غذایی وارد بدن انسان و جانداران در خشکی ها می گردد و سبب بروز انواع بیماری های خطرناک مثل سرطان ها می شود.

جمع آوری اطلاعات پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

وضعیت آب رود اروند که رودخانه ای وحشی با جزر و مد است چنان است که  هر 24 ساعت چهار بار جزر و مد می شود.

در این جزر و مد، جریان آب را عوض می شود.

چنانچه طوفان شود باید محاسبه کنند که  قایق چه ساعتی می تواند از آن عبور کند.

و چه زمانی قایق در این طرف ساحل یا ساحل آن طرف ممکن است به گل بنشیند.

رزمندگان همه این اطلاعات را با تجربه و مطالعه اولیه از اروند رود به دست می آوردند.

بعد از آن شناسایی عملی منطقه شروع شد.  ابتدا به کمک غواصان چندین بار عبور آزمایشی مخفیانه صورت گرفت سپس در روز و زمان معین عملیات اصلی شکل گرفت.

جریان های دریایی پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم هفتم

جریان هایی دریایی (اقیانوسی) به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند.

الف) جریان های سطحی

عامل اصلی پیدایش این نوع جریان ها ، بادهای عمومی کره زمین اند.

البته عواملی مانند شکل بستر ، اختلاف چگالی و حرکت وضعی زمین نیز بر آن تأثیر می گذارد. جریان های سطحی به دو دسته تقسیم می شوند.

این جریان ها از عرض های جغرافیایی کم (نواحی استوایی)

1ــ جریان های گرم:

عرض های جغرافیایی زیاد (نواحی قطبی) می روند؛

مانند جریان دریایی گلف استریم که باعث تعدیل دمای هوا و ایجاد امکان کشتیرانی در نواحی قطبی شده است.

2ــ جریان های سرد:استوایی (عرض های پایین) جریان دارند؛

مانند جریان دریایی لابرادور.

ب) جریان های عمیق:

عامل اصلی پیدایش این جریان ها، اختلاف چگالی آب دریا است.

شوری و وجود مواد معلق باعث ایجاد تغییرات ٔالبته عواملی مانند اختلاف دمای آب، اختلاف درجه چگالی در آب می شوند.

در این نوع جریان، آب های با چگالی بالا و سنگین به اعماق دریا فرو می روند

یخچال ها

یخچال ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1ــ یخچال های قطبی

این نوع یخچال ها در عرض های جغرافیایی بالا تشکیل شده اند؛ مانند یخچال های نواحی شمال سیبری و یا یخچال های قاره یخچال های قطب جنوب  حدود 31 میلیون ٔ کیلومتر مربع وسعت و حدود یک کیلومتر ضخامت دارند.

2ــ یخچال های کوهستانی

این نوع یخچال ها در نواحی مرتفع کوهستانی سطح خشکی ها تشکیل شده اند

که در برخی از موارد تحث تأثیر نیروی جاذبه در داخل دره های کوهستانی به سمت پایین حرکت می کنند و باعث فرسایش دیواره و بستر دره می شوند.

به رسوبات حاصل از فرسایش یخچال ها، مورن می گویند.

این رسوبات اگر در زیر یخچال تشکیل شوند، به آن مورن زیرین و اگر در جلوی یخچال انباشته شوند،

مورن جبهه ای و چنانچه در حاشیه و کنار یخچال ایجاد شوند،

به آن مورن کناری و در صورتی که داخل یخچال به صورت معلق قرار گیرند، به آن مورن سرگردان می گویند.

در کشور ما یخچال های کوهستانی در علم کوه، قله های دماوند، سبلان، زردکوه و دنا وجود دارد.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید