خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال فصل 7 علوم نهم

کاربر گرامی : نمونه سوال فصل 7 علوم نهم به صورت تست چهار گزینه ای در نظر گرفته شده است.

می دانیم امروزه تست های چهار گزینه ای اهمیت زیادی دارند.

کاربرد استفاده از این گونه تست ها بر کسی پوشیده نیست و اغلب آرمون های ورودی به مدارس و دانشگاه ها را  این گونه تست بخود اختصاص می دهند

بر آن شده ایم  تا در ، نمونه سوال علوم نهم فصل 7 نیز از این گونه تست ها استفاده کنیم .

کانال تلگرام فرامعلم

پس از مطالعه دقیق درسنامه علوم نهم فصل 7 به نمونه سوال فصل 7 علوم نهم پاسخ دهید و در پایان با مراجعه به پاسخنامه ، جواب های خود را با پاسخنانه تشزیحی تحلیل کنید.

تست های این فصل با رویکرد آموزشی و کمی فراتر از کتاب درسی طرح شده است.

نمونه سوال علوم نهم فصل 7

1) لایه بندی و داشتن فسیل صفت خاص کدام گروه از سنگ ها است؟

1) آذرین

2) رسوبی و آذرین

3) رسوبی

4) دگرگونی

2) عروس دریایی و میخک و زنبور هر کدام به ترتیب در چه زمانی به وجود آمده اند ؟

1) پرکامبرین – مزوزوئیک – سنوزوئیک

2) سنوزوئیک – مزوزوئیک – پالئوزوئیک

3) مزوزوئیک – پالئوزوئیک – پرکامبرین

4) پرکامبرین – مزوزوئیک – پالئوزوئیک

3 ) یکی از خصوصیات سنگواره راهنما ……………….است.  

1) انتشار جغرافیایی محدود

2) تشخیص آسان

3) دوره زندگی بلند

4) کمیاب بودن

4 )در رسوبات متعلق به کدام دوران زمین شناسی به سختی می توان فسیل یافت؟  

1)پرکامبرین

2)پالئوزوئیک

3)مزوزوئیک

4)سنوزوئیک

5 ) می دانیم که دانشمندان با استفاده از فسیل ها جدول زمانی نسبتا دقیقی برای گذشته ی زمین درست کرده اند کدام فسیل می تواند در قدیمی ترین لایه رسوبی یافت شود؟  

1)سرخس

2)جلبک

3)اسفنج

4)تریلوبیت

6 ) امکان تشکیل فسیل در کدام سنگ بیش تر است؟  

1)گنیس

2)بازالت

3)ریولیت

4)ژیپس

7 )اگر جسد یک فیل در محیطی نسبتا مناسب برای فسیل شدن، قرار بگیرد احتمال فسیل شدن کدام قسمت بدن کمتر است؟  

1)عاج

2) سم

3)خرطوم

4)دندان

8 )فسیل تعداد زیادی سرخس را در یک ناحیه کشف کرده اند، این ناحیه در گذشته چه نوع آب و هوایی داشته است ؟  

1)سرد و خشک

2)گرم و خشک

3)گرم و مرطوب

4)کوهستانی

9 ) اگر در لایه های سنگ های رسوبی فسیل آمونیت یافت شود می توان گفت :

1) ممکن است فسیل دایناسور هم یافت شود.

2) به دوران مزوزوئیک مربوط می شود.

3) آن مکان قبلاً دریا بوده است.

4)همه موارد قابل پیش بینی است.

10 ) کدام فسیل محل زیست خود را در گذشته به درستی نشان داده است ؟  

1) سرخس ← بیابان

2) مارزنگی ← قطب

3) مرجان ← آب های گرم

4) کاکتوس ← استوایی

11 )مهم ترین ویژگی سنگ های رسوبی کدام گزینه است ؟  

1) دانه درشت بودن

2) داشتن رنگ های متفاوت

3) لایه لایه بودن

4) دانه ریز بودن

12 ) آمونیت ها فسیل راهنمای کدام دوران زمین شناسی هستند؟  

1) پالئوزوئیکآمونیت های دوران دوم نمونه سوال فصل 7 علوم نهم

2) پرکامبرین

3) مزوزوئیک

4) سنوزوئیک

13 )کدام یک از گونه های زیر مدت زمان کوتاه تری است که بر روی زمین زندگی می کند؟

1) ماهی ها

2) حشرات

3) خزندگان

4) انسان ها

14 ) برای فسیل شدن کامل یک بند پا کدام محیط مناسب تر است؟  فسیل بند پا

1) خاکستر آتشفشانی

2) ماسه های نرم

3) شیره ی گیاهی

4) رسوبات ساحلی و کم عمق

15 ) در يک منطقه لايه هاي رسوبي، چين خورده و از حالت افقي خارج شده اند اما وجود فسيل هاي مختلف در اين لايه ها کمک کرده تا بتوان قديم يا جديد بودن لايه ها را تشخيص داد به نظر شما با توجه به نوع فسيل، در کدام گزينه لايه ها به ترتيب قدمت از راست به چپ مرتب شده اند؟ (A ـ خرچنگ B ـ دوکفه ای C ـ مرجان D ـ اسفنج )  

1) A، B، C،D

2) B، D، A، C

3) D، C،B ، A

4) B،A ،D ،C

16 )وجود زغال سنگ در يك منطقه نشانه کدام شرايطي در زمان تشكيل آن است ؟  

نمونه سوال علوم نهم فصل 7 کربونیزه شدن

1) آب و هواي گرم و مرطوب

2) سرد شدن ناگهاني هوا

3) وجود جانداران كوچك و ذره بيني

4) جاري شدن سيلابهاي زياد

17) در دوران پرکامبرین تقریبا تمام پوسته ی قاره ای ایران امروزی در جنوب استوا قرار داشت و بخشی از قاره بزرگ گندوانا تشکیل می داد در این زمان گندوانا توسط اقیانوس بزرگی از قاره شمالی لوزاریا جدا می شده است در اواخر دوران پالئوزوئیک قسمتی که البرز و ایران مرکزی امروزی را شامل می شود از گندوانا جدا شد و در دوره تریاس به ورقه شمالی برخورد کرد .با توجه به مفاهیم به سوال پاسخ دهید رشته کوه البرز حاصل چیست؟  

1) آتشفشان حاصل از جزایر قوسی اقیانوس بزرگ

2) برخورد ورقه های اقیانوسی دوره پالئوزوئیک

3) چین خوردگی حاصل از برخورد خشکی گندو وانا و ورقه شمالی

4) برخورد ورقه ی اقیانوسی به قاره ای و آتشفشان حاصل از آن

18 ) بیشتر فسیل های موجود در درون سنگ های رسوبی به کدام طریق یافت می شوند؟  

1) فسیل کامل

2) آثار

3) تغییر تدریجی

4) قسمت سخت

19 ) قدمت فسیل كدام يك از گونه هاي زير , بر روي زمين بیش تر است؟  

1)پرندگان

2)پستانداران

3)ماهي ها

4)خزندگان

 20) گزینۀ نادرست را انتخاب کنید.

1 وجود زغال‌سنگ در منطقه، بیانگر آب و هوای مرطوب و جنگلی در گذشته است.

2) وجود معادن گچ و نمک بیانگر آب و هوای گرم و دریاهای کم‌عمق است.

3) وجود فسیل مرجان‌ها بیانگر دریاهای کم‌عمق و آب و هوای گرم است.

4) منابع نفت و گاز، بیانگر وجود دریاهای عمیق است.

پایان نمونه سوال فصل 7 علوم نهم +بدون پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید