روش تحلیل آزمون

مقدمه

تحلیل آزمون:

هر کاری و هر تلاشی که شما انجام می دهید اگر آن را دنبال نکنید و با نقاط  ضعف و قوت خود آشنا نشوید کارایی و بازدهی لازم را نخواهد داشت

و یا حداقل از کیفیت آن خواهد کاست.

در این برگه می خواهیم به چگونگی تحلیل آزمون بپردازیم.

با تحلیل آزمون و با زمان کم ، بازدهی میزان مطالعه افزایش می یابد

و سبب افزایش درصد و موفقیت هرچه بیشتر  شما در آزمون ها می شود و از همه مهم تر روش مطالعاتی آینده شما را اثر بخش می کند.

کانال تلگرام فرامعلم

می دانیم هدف از شرکت در آزمون های مختلف ،مانند  آزمون کتبی یا آزمون های چند نفره در کلاس و حتی آزمون های چندین صد نفره و با دروس مختلف این است که عملکرد خود را بسنجیم.

با بررسی عملکرد خود در آزمون درست یا غلط بودن روش مطالعه خود پی ببریم

و روش آموزش خود را با آزمون های ورودی هماهنگ کنیم.

به طور مثال:

اگر مدت زمانی را به مطالعه درس علوم تجربی اختصاص می دهیم

و تمرکز بر آن نداریم باید شیوه  مطالعه و یادگیری خود را بازنگری کنیم

تا در زمان کم بیش ترین بازدهی را داشته باشیم.

اگر پیش از خواب یک بار به سرعت  متن درس را مرور می کنیم و فردا تست های این قسمت را در آزمون آزمایشی درست پاسخ می دهیم ، نشانه روش درست ما بوده است.

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون چیست؟

تحلیل آزمون به معنای اختصاص دادن مدت زمانی است که ما بعد از یک آزمون آزمایشی، به منظور بررسی تک تک سوالات آزمون و فهمیدن نقاط ضعف و قوت به صورت جزئی .

مراحل تحلیل آزمون :

بعد از شرکت در آزمون اندکی استراحت کنید

سپس  با توجه  به برنامه ی مطالعاتی ای که دارید می توانید تحلیل آزمون را شروع کنید

با توجه به اینکه اغلب  آزمون ها در صبح برگزار می شوند،  می توانید بعد از استراحت  بستگی به نوع آزمون ، دو الی سه ساعت به تحلیل آزمون بپردازید.

بررسی تک تک سوالات یک آزمون آزمایشی علوم ، حداقل یک ساعت می گیرد،

پس حتما زمان کافی را برای تحلیل آزمونتان اختصاص دهید.

به این موضوع توجه کنید که حتما باید  تک تک سوالات بررسی شوند حتی سوالات درسی که ۱۰۰ زده اید !

ابتدا یک فرم طراحی می کنیم و آنرا برای همه ی آزمونهایمان به کار می بریم.

فرم تحلیل آزمون باید به تعداد سوالات آزمون سطر داشته باشد تا اطلاعات هر تست در آن نوشته شود.

پس این فرم شامل : شماره ی تست، مبحث تست، نحوه ی پاسخ دهی (درست، نادرست، نزده)، علت (برای تستهای نادرست و نزده) و در انتها اقدام مربوطه باشند.

مانند مثال زیر:

شماره تست مبحث تست نحوه پاسخ دهی علت نادریت و نزده اقدامی مربوطه
1 مثلا گرما حل مسئله اشتباه در محاسبه ضرب چک کردن محاسبه
2 ….. ……………. …………… ………..

سپس پاسخنامهء تشریحی را آماده می کنیم.

این پاسخنامه اغلب بعد از آزمون در اختیارتان قرار می گیرد.

 توجه:

در زمان آزمون هم باید پاسخ هایی که وارد پاسخبرگ می کنیم را وارد دفترچه سوالات نیز بکنیم تا بتوانیم از آن در تحلیل آزمون استفاده کنیم.

توجه :

در زمان برگزاری آزمون تا جایی که ممکن هست راه حل هایتان را منظم در دفترچه سوالات بنویسید تا هنگام تحلیل آزمون سریعا تشخیص دهید

از چه راهی تست را حل کردید. از سمتی هر نکته ای در جلسه به ذهنتان رسید که مطالعه تان را بهبود می دهد، در  دفترچه سوالات بنویسید.

از تست اول درس علوم  شروع می کنیم،

اگر درست پاسخ داده بودیم نگاه گذرایی به پاسخنامه تشریحی می ا ندازیم و اگر طراح پاسخنامه نگاه جدیدی به تست داشت یا از راه دیگری به جواب درست رسیده بود آنرا بررسی می کنیم.

  نکته : حتما باید تست هایی که صحیح پاسخ دادیم را هم بررسی کنیم،

گاهی راه هایی غیر از راه حل های ما نیز برای رسیدن به جواب درست وجود دارد و گاهی راه های خلاصه تر.

گاهی هم تست را به صورت شانسی درست جواب دادیم !

اگر تستی را درست جواب داده بودیم جلوی گزینه ی درست علامت  تیک میزنیم و به تست بعدی میرویم.

در غیر این صورت ابتدا غلط یا نزده بودن تست را مشخص می کنیم و سپس پاسخنامه را دقیق میخوانیم.

سپس علت یابی میکنیم.

برای تست های غلط ، علت ها می توانند شامل:

اشتباه محاسباتی، شانسی جواب دادن، اشتباه دیدن عددهای صورت سوال یا گزینه ها، عدم تسلط و .. باشند.

همچنین برای تستهای نزده علت ها میتوانند شامل نخواندن مبحث و یا نداشتن زمان در سر جلسه آزمون  باشند.

در انتها اقدام مربوطه را مشخص می کنیم.

به عنوان مثال :

برای تستی که نزده گذاشتیم و علت آن نخواندن مبحث بوده، آموختن آن بحث را در برنامه مطالعاتی هفته های آینده مان قرار می دهیم.

در انتهای تحلیل آزمون به یک سری اقدام مربوطه می رسید که به آنها اهمیت دهید و در آینده انجامشان دهید.

از نکته های فرعی ای که سر جلسه به ذهنتان رسیده و آنها را یادداشت کردید نیز استفاده کنید.

تنها در این صورت هست که در درس خواندنتان پیشرفت می کنید و این شیوه ی رتبه های برتر هست.