خرید PDF درسنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر

در علوم هشتم فصل 3 با ساختار اتم آشنا می شویم.

در فصل دوم با تغییر های شیمیایی آشنا شدیم در این فصل با ساختار اتم آشنا می شویم.

تا حدود ۱۵۰ سال قبل دانشمندان اعتقاد داشتند، اتم کوچک ترین ذرهٔ تشکیل دهندهٔ ماده است.

با پیشرفت علم و فناوری، دانش و پژوهش گسترش یافت و اطلاعات بیشتری به دست آمد.

این اطلاعات نشان داد اتم ها نیز از ذره های کوچک تری ساخته شده اند.

همهٔ مواد از اتم ساخته شده اند.ساختمان اتم

اتم نیز از ذره های ریزتری به نام الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شده است.

این ذره ها مانند سایر مواد جرم دارند؛ به طوری که جرم پروتون با نوترون تقریباً برابر است.

در حالی که جرم الکترون در مقایسه با دو ذرهٔ دیگر بسیار ناچیز است. برخی از ذره های تشکیل دهندهٔ اتم علاوه برجرم، بار الکتریکی نیز دارند.