خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی:

این نوشته به بررسی متن درس علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن می پردازد،

به شما پیشنهاد می شود پس از خواندن متن درسنامه از اینجا به نمونه سوال علوم هفتم فصل 11 پاسخ داده و دانش خود را محک بزنید.

علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از  یاخته (سلول) تشکيل شده است.

کانال تلگرام فرامعلم

هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود، یاخته های آن قسمت آن را انجام می دهند.
به همين دليل یاخته را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می نامند.

یاخته های پوستی، ماهيچه ای، عصبی و خونی انواعی از یاخته های بدن ما هستند.انواع یاخته

اندازه سلول + ویدئو

با همهٔ شباهت هايی که اين یاخته ها با هم دارند؛ اما هر يک از آنها ساختار منحصر به فردی دارند.

اگرچه انواع مختلفی از یاخته وجود دارد؛ اما همهٔ آنها ویژگی های مشترکی دارند.

غشای پلاسمایی:

پوششی همهٔ یاخته ها را احاطه می کند. این پوشش، غشای پلاسمایی ناميده می شود.

غشای سلول در علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

غشا ضمن محافظت از یاخته ، ورود و خروج مواد را نيز کنترل می کند.

غشا نفوذپذdری انتخابی دارد؛ يعنی فقط به مواد مورد نياز یاخته اجازه ورود می دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می کند.

غشای یاخته عمدتاً از ليپيد (چربی)ساخته شده است.

همچنين انواعی از مولکول های پروتئين و کربوهيدرات (قند) نيز در اين غشا وجود دارد.

سيتوپلاسم:

سيتوپلاسم بخشی از یاخته است که در آن اندامک ها و مواد مورد نياز بقای سلول، مانند نمک ها، آنزيم ها و مواد ديگر در آن قرار دارند.

اندامک ها ساختارهايی درون یاخته ی اند که برای انجام فعّاليت های مختلف به صورت مجزا به یاخته کمک می کنند.

اگر چه همهٔ یاخته ها اندامک دارند؛ ولی اندامک های همه مشابه نيستند.

هسته:  

هسته بخشی از یاخته است که فعّاليت های یاخته و ويژگی هايی مثل شکل و اندازهٔ آن را نيز کنترل می کند.

مثلاً تقسيم یاخته با کنترل هسته انجام می شود.

هسته در گياهان، جانوران، قارچ ها و آغازيان، غشايی دارد که آن را در بر می گيرد؛ اما در باکتری ها، مواد هسته ای در غشايی قرار ندارند و هستهٔ مشخصی را تشکيل نمی دهند

ساختمان باکتری در علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

مقايسۀ یاخته های گياهی و جانوری:

یاخته های گياهی و جانوری در عين شباهت با هم تفاوت هايی نيز دارند،

مثلاً یاخته های گياهی، ديوارهٔ یاخته و کلروپلاست دارند در حالی که یاخته های جانوری آنها را ندارند.

شکل یاخته های گياهی نيز منظم تر است.

مقايسۀ یاخته های گياهی و جانوری

حجم:

یاخته های جانوری به طور کلی کوچک تر از یاخته های گیاهی هستند.

طول سلول های جانوری از 10 تا 30 میکرومتر متغیر است، در حالی که طول یاخته های گیاهی بین 10 و 100 میکرومتر است.

شکل:

یاخته های جانوری اندازه های مختلفی دارند و بیشتر به اشکال گرد یا نامنظم تمایل دارند.

اما یاخته های گیاهی در مقایسه با سلول های جانوری از نظر اندازه بیشتر شبیه یکدیگرند و از نظر شکل نیز معمولاً مستطیل شکل و یا به شکل مکعبند.

ذخیره انرژی:

یاخته های جانوری انرژی را به شکل گلیکوژن کربوهیدرات های پیچیده ذخیره می کنند. (گلیکوژن یک پلی ساکارید به شکل گلوکز است).

یاخته های گیاهی انرژی را به صورت نشاسته ذخیره می کنند.

پروتئین ها:

از 20 اسید آمینه مورد نیاز برای تولید پروتئین ها، تنها 11 تای آنها را می توان به طور طبیعی در یاخته های جانوری تولید کرد.

بقیه که اسید آمینه های ضروری نیز نامیده می شوند باید از طریق رژیم غذایی به دست آورده شوند. اما گیاهان قادر به سنتز تمام 20 اسید آمینه هستند.

واکوئل(کریچه):

یک اندامک  یاخته ای است که در شماری از انواع یاخته ها یافت می شود.

کریچه ها (واکوئل ها) پر از مایعند و بیشتر در یاخته های گیاهی و قارچ ها یافت می شوند.

دیواره یاخته ای :

یاخته های جانوری دیواره یاخته ای ندارند، اما غشای یاخته ای دارند.

یاخته های گیاهی دارای دیواره یاخته ای هستند که از سلولز تشکیل شده  است و همچنین به عنوان یک غشای یاخته ای هم عمل می کند.

یاخته های پروکاریوتی:

یاخته  های یوکاریوتی جانوری و گیاهی با یاخته ا های پروکاریوتی مانند باکتری ها متفاوتند.

پروکاریوت ها معمولاً موجودات تک یاخته ای نامیده می شوند،

در حالی که یاخته های گیاهی و جانوری به طور کلی چند یاخته ای هستند.

یاخته های یوکاریوتی پیچیده تر و بزرگ تر از یاخته های پروکاریوتی هستند.

یاخته های جانوری و گیاهی حاوی بسیاری از اندامک هایی هستند که در یاخته  پروکاریوتی یافت نمی شوند.

پروکاریوت ها هیچ هسته واقعی ندارند به طوری که DNA در داخل غشا موجود باشد،

سازمان بندی یاخته ها:

جانداران تک یاخته ای فقط از يک یاخته  تشکيل شده اند و همهٔ فعّاليت های حياتی خود را با همان يک یاخته انجام می دهند.

تک یاخته در علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

در حالی که جانداران پریاخته ای تعداد زيادی یاخته دارند.

در اين جاندار، تعدادی یاخته در کنار هم قرار دارند.

در برخی از جانداران هر یاخته می تواند مستقل از یاخته های ديگر به فعّاليت حياتی خود دو نوع کلنی ادامه دهد.

به چنين جاندارانی، پریاخته ای ساده يا کُلنی می گويند.

کلنی یاخته علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

در پریاخته هایی مثل گیاهان و جانوران تقسیم کار صورت گرفته است.

در این موجودات یاخته ها به شکلهای مختلفی وجود دارند و هر کدام کارهای ویژه ای را انجام می دهند. بین نوع کار و شکل یاخته ها تناسب وجود دارد؛

بعضی از بافت ها انواعی دارند؛ مثلاً بافت پیوندی شامل بافت های خونی، استخوانی، غضروفی، چربی و… است.

بافت های گوناگون

در جانداران پریاخته  از اجتماع تعدادی از یاخته های همکار و مشابه، بافت تشکیل می شود.

در بدن ما چهار نوع بافت اصلی به نام های پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه ای وجود دارد.

بافت اصلی بدن درعلوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

وقتی بافت های مختلف در کنار هم قرار می گیرند؛ اندام یا عضو تشکیل می شود؛ مثل معده،  کلیه و قلب.

انواع عضو در علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

اندام ها یا اعضا در کنار هم دستگاه ها را به وجود می آورند؛ مثل دستگاه گردش خون و گوارش.

انواع دستگاه

با جمع شدن دستگاه ها در کنار هم موجود زنده به وجود می آید

02-q

فایل pdf این درسنامه را از اینجا دانلود کنید.

خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید