خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزشی تدریس فصل 8 علوم هشتم : تولید مثل در جانداران

کاربر گرامی یقین داریم با مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 8 علوم هشتم بتوانید کاربران گرامی در این درس با انواع روش های تولید مثل و ازدیاد جانداران آشنا می شوند؛ همچنین می توانند با مقایسهٔ تولید مثل غیر جنسی و جنسی، مزایا و محدودیت های هریک از این دو نوع تولید مثل را گزارش کنند. کاربران با مطالعهٔ این فصل پی می برند که فرایندی حیاتی مانند تولید مثل در جانداران متفاوت در الگوهای تقریباً یکسانی رخ می دهند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 8 علوم هشتم : تولید مثل در جانداران

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید پاسخ نامه نمونه سوال تستی علوم  هشتم فصل 8 مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

خلاصه فصل

کاربران گرامی  در پایان مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 7 علوم هشتم: الفبای زیست فناوری می توانند:

کانال تلگرام فرامعلم
  •  روش های تولید مثل غیرجنسی و جنسی را همراه با مثال در جانداران گزارش کنند.
  •  تقسیم میوز را در تولید مثل جنسی نمایش دهند.
  •  روش های تکثیر غیرجنسی را برای بعضی گیاهان به کار برند.
  •  اهمیت جانوران را در تولید مثل جنسی گیاهان گزارش کنند.
  •  انواع لقاح را در جانوران با هم مقایسه کنند.
  •  مزایای تولید مثل جنسی و غیر جنسی را گزارش کنند.
  •  نسبت به فرایندهای زیستی که پیرامون خود می بینند، کنجکاو شوند.
خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید