خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2 با جواب تشریحی (عدد های صحیح)

کاربران گرامی قبل از بررسی نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2 با جواب تشریحی ،لازم است، اطلاعاتی در مورد این فصل داشته باشند.

در این فصل با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد.

اهداف کلی : نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2

 1.  شناخت اعداد صحیح

 2.  شناخت محور اعداد صحیح

 3.  شناخت اعمال جمع و تفریق و ضرب و تقسیم در اعداد صحیح

 4.  ایجاد توانایی برای انجام اعمال ریاضی بر روی اعداد صحیح

 اهداف جزئی

 1.   درک قرینه یک عدد

 2.  جمع و تفریق روی محور اعداد صحیح و بدون محور

 3.   آشنایی بیشتر با مسائل اعداد صحیح و چگونگی یافتن پاسخ آن ها با محور و بدون محور

 4.  آشنایی با ضرب و تقسیم اعداد صحیح

در سال گذشته شما کاربران گرامی با اعداد صحیح محور اعداد صحیح و مقایسه آنها آشنا شده اید.

اکنون قادر هستید با بسط اعداد صحیح، حاصل جمع و تفریق آنها را به دست آورید.

همچنین شما کاربران گرامی توانایی حل مسائل ساده عدد صحیح را با محور اعداد کسب کرده اید.

در این فصل به بحث اعداد صحیح و عملیات روی اعداد صحیح پرداخته می شود.

توجه داشته باشیم که شما کاربران گرامی در پایه ششم ابتدایی با عدد صحیح و عملیات جمع و تفریق روی اعداد صحیح آشنایی دارید.

در این فصل سعی شده است تا شما کاربران درک عمیق تری نسبت به مفهوم عدد صحیح بازنمایی های متفاوت آن و با کاربرد آن تا حد زیادی آشنا شوید .

در درس اول با اهداف زیر آشنا می شویم.

 1. – درک جهت در مدل ها و محور اعداد

 2. – درک مفهوم قرینه یک عدد 

 3. جمع و تفریق اعداد صحیح

 4.  تبدیل هر عملیات به یک عملیات

درس دوم 

 این درس به محاسبات مربوط به جمع و تفریق اعداد صحیح می پردازد در جمع و تفریق از تصویر و محور استفاده می شود کاربران در این درس به علامت حاصل جمع و تفریق  پی می برند و در محاسبات به کار می برند.

درس سوم

 گسترده نویسی اعداد و جمع و تفریق اعداد در این قالب به کاربران در پایه ششم ابتدایی آموزش داده شده است.

این روش کمک می کند که دانش آموزان درک بهتری نسبت به عدد و محاسبات عددی داشته باشند همچنین در محاسبات ذهنی کاربران تاثیر نسبی دارد.

جدول ارائه شدهدر این درس کمک می کند تا  کاربران به خاطر محاسبات مربوط به گسترده نویسی عددی را انجام دهند.

در این درس محاسبات تقریبی و نیز کار با ماشین حساب مورد توجه قرار گرفته است.

لازم است بدانیم که ما قوانین را تکنیک وار به کاربران نمی گوییم بلکه آنها را هدایت کرده تا طی فعالیت به نتیجه مورد نظر برسند.

نمونه آزمون ریاضی هفتم فصل 2 با پاسخ تشریحی

در این نمونه سوال سعی شده است بر اساس مفاهیم کتاب درسی، سوالاتی متناسب با توانایی کاربران مختلف طراحی و تنظیم شود .

در این نمونه سوال از انواع سوالات متفاوت در حیطه های یادگیری استفاده شده است تا کاربران بتواند درک درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشند.

پیشنهاد می شود یک بار متن فصل دو را مرور کنید .

با حل این نمونه سوال آمادگی شما برای آزمون های پیشرفت تحصیلی و  پایانی فراهم خواهد شد.

در پایان سوالات،پاسخ نامه تشریحی سوالات(نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2 با جواب تشریحی) آورده شده است .

لازم است با بررسی آن ها تحلیل درستی از آموخته های خود داشته باشید.

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2 با پاسخ تشریحی

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هفتم فصل 2 با جواب  تشریحی

  1مگابایت 8 13

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2 با پاسخ تشریحی صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2 با پاسخ تشریحی صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2 با پاسخ تشریحی صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2 با پاسخ تشریحی صفحه 4 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 2 با پاسخ تشریحی صفحه 5

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید