خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس

کاربر گرامی در این برگه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس آورده شده است.

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس را خوب مطالعه کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

سپس نمونه سوال زیر را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید.

پس از پاسخ ، جواب های خود را با پاسخ نامه مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 10

1) اگر آهن ربایی را درون سیم پیچی قرار دهیم و سیم پیچ را در جهت شرق و غرب قرار داده سپس جریان متناوبی از آن عبور دهیم …………

1) آهن ربا قوی تر می شود

2) آهن ربا خاصیت خود را از دست می دهد

3) قطب های اهن ربا عوض می شود

4) آهن ربا می چرخد

2) کدام گزینه نادرست است؟

1) وقتی آهن ربای میله ای را نصف می کنیم دو آهن ربای کامل با دو قطب ایجاد می شود.

2) شمال جغرافیایی زمین شمال مغناطیسی آن است.

3) دو قطب ناهم نام آهن ربا ها یکدیگر را می ربایند.

4) دو سر آهن ربا که نیروی بیشتری دارد قطب آهن ربا نامیده می شود.

3) كدام يك از موارد زير در توانايي آهن رباي الكتريكي در جذب قطعات آهني بي تأثير است؟

1) شكل هسته سيم پيچ

2) جرياني كه از سيم پيچ مي گذرد

3) دورهاي سيم پيچ

4) زمان اتصال

4) نوك سوزن فولادي را از روبرو به قطب شمال يك آهن رباي تيغه اي نزديك مي كنيم سوزن چگون آهن ربا مي شود؟

1) نوك سوزن شمال و ته آن جنوب مي شود.

2) فقط نوك سوزن جنوب مي شود.

3) فقط نوك سوزن شمال مي شود.

4) نوك سوزن جنوب و ته آن شمال مي شود.

5) در كدام يك آهن رباي دائمي به كار رفته است؟

1) زنگ اخبار

2) قطب نما

3) موتور پنكه

4) جرثقيل الكتريكي

6) با كدام روش زير نمي توان خاصيت آهن ربايي در يك جسم مغناطيسي ايجاد كرد؟

1) مالش با آهن ربا

2) القاي مغناطيسي

3) قرار دادن در سيم پيچ مغناطيسي

4) گرم كردن

7) در كدام يك ؛ از آهن رباي الكتريكي استفاده نشده است؟

1) زنگ اخبار

2) زنجير مغناطيسي

3) موتور الكتريكي

4) بادزن برقي

8) روش ايجاد خاصيت مغناطيسي در يك آهن ، توسط يك آهن ربا حتي بدون تماس با آن را چه مي گويند؟

1) القاي مغناطيسي

2) مالشي

3) الكتريكي

4) جاذبه ي آهن ربايي

9) خاصیت مغناطیسی در کدام یک از ماده هاي زیر می توان عبور کند؟

1) فولاد

2) نیکل

3) شیشه

4) آهن

10) در کدام یک از ماده هاي زیر نمی توان خاصیت آهن ربایی ایجاد کرد؟          

1) آهن

2) روي

3) فولاد

4) کبالت

11) در کدام وسیله آهنربای الکتریکی وجود ندارد؟

1) زنگ اخبار

2) جارو برقی

3) بخاری برقی

4) بادرن برقی

12) کدام جمله درباره قطب های آهنربا و بار های الکتریکی نادرست است؟

1) بارهای الکتریکی را می توان از هم جدا کرد

2) قطب های مغناطیسی را نمی توان از هم جدا کرد

3) بارهای غیر همنام همدیگر را جذب می کنند،

4) در آهن ربا قطب N بدون s می تواند وجود داشته باشد

13) اگر یک تیغه آهنربا را درون پودر آهن قرار دهیم ذرات آهن ، ………….به آهن ربا می چسبند.

1) بطور یکسان

2) بیشتر به دو سر

3) بیشتر به مرکز آن یعنی بین دو قطب

4) بیش تر به قطبی که قوی تر باشد

14) در کدام وسیله الکتریکی آهنربا وجود ندارد؟

1) دینام دوچرخه

2) بلند گو

3) اتو برقی

4) جارو برقی

15) یک آهنربای الکتریکی را از روی قطب S، مطابق شکل، از وسط میخ تا انتهای آن، چند بار می‌کشیم. سپس این عمل را برای نیمۀ دیگر میخ، در جهت عکس تکرار می‌کنیم. با این کار ………………

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 10

1) اصلا میخ آهنربا نمی‌شود.

2) میخ آهنربا می‌شود و قطب‌‌های دو سر آن، حتما S است.

3) میخ آهنربا می شود و قطب سمت راست N و سمت چپ S می‌شود؛ زیر آهنربا الکتریکی است.

4) میخ تبدیل به آهنربای میله‌ای با سه قطب خواهد شد و قطب‌های دو سر آن، حتما N است.

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید