خرید پی دی اف نمونه سوال این فصل با جواب

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 5 : حس و حرکت

کاربر گرامی : لازم است ، نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 5 : حس و حرکت را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید.

سپس جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 5 : حس و حرکت مقایسه کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 5 : حس و حرکت

جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.

  1. درطبیعت به عواملی مثل نور ، صوت ، مواد شیمیایی ، گرما و فشار ………….. می گویند.
  2. به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند …………….می گویند.
  3. مهم ترین بخش گوش ، گوش …… است .
  4. محل اتصال استخوان ها به یکدیگر را ……………. می گویند.
  5. طناب سفید رنگی که ماهیچه هارا به استخوان متصل می کند ………… نام دارد.

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 5 : حس و حرکت

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1) کدام جمله صحیح است؟

1) نور موجود درمحیط به جسم برخورد و تصویر جسم به چشم ما بازتاب می شود.

2) نور محیط به چشم ما برخورد کرده و تصویر دیده می شود.

3) نور از چشم ما به جسم برخورد کرده و تصویر در چشم تشکیل می شود.

4) نور محیط به جسم برخورد کرده و ما مستقیما جسم را می بینیم.

2) گیرنده های مخروطی چند نوع اند و به کدام رنگ ها حساسیت دارند؟

1) دو نوع – قرمز ، آبی ، سبز

2) سه نوع – قرمز، آبی ، سبز

3) دو نوع –  قرمز ، آبی ، زرد

4) سه نوع – قرمز ، آبی ، سبز

3) کدام جمله نادرست است؟

1) نورون های شبکیه به بخش داخلی کره چشم نزدیکترند .

2) تعداد سلول های مخروطی چشم بیشتراز سلول های استوانه ای است.

3) محل دریافت پیام عصبی درقسمت پس سری قشر مخ است.

4) گیرنده های نوری چشم درقسمت انتهایی شبکیه وچسبیده به مشیمیه است.

4) دقت و تیز بینی چشم مربوط به کدام مورد است؟

1) لکه زرد چشم

2) عدسی چشم

3) عصب بینایی چشم

4) قرنیه چشم

5) در حادثه ای بخش پس سری و گیجگاهی رضا آسیب دیده است؛ احتمالا کدام یک از حواس او دچار آسیب شده است؟

1) حس بویایی – حس بینایی

2) حس بینایی – حس شنوایی

3) حس شنوایی – حس چشایی

4) حس لامسه – حس بویایی

6) عفونت های آسیب رسان گلو بیشتر کدام بخش گوش را دچار اختلال می کنند؟

1) گوش خارجی

2) گوش میانی

3) گوش داخلی

4) ارتباطی باهم ندارند.

7) با توجه به متن پاسخ دهید.

مریم همراه مادر به بازار رفت تا پارچه ای برای نوزاد کوچکش تهیه کند. او پارچه ای نرم با رنگ قرمز نیاز داشت. پس از خرید پارچه ، عروسکی هم خرید که صدای گریه و خنده داشت. مریم پس از قراردادن باطری داخل عروسک کیفیت صدا را تست کرد.

دراین متن مریم هنگام خرید از چند حس خود استفاده کرد؟

1) 2

2) 3

3) 4

4) 1

8) هنگام خطر کدام حس تاثیر کمتری درحفظ ما دارد؟

1) حس بینایی

2) حس چشایی

3) حس شنوایی

4) حس لامسه

9) کدام جمله نادرست است؟

1) ماهیچه ها همان بخش زنده دستگاه حرکتی است.

2) دستگاه اسکلتی در تولید سلول های خونی نقش دارند.

3) اعصاب مرکزی پیام حرکتی را به ماهیچه ها ارسال می کنند .

4) شکل بدن به ساختار اسکلتی بدن وابسته است.

10) اسکلت شامل کدام موارد است؟

1) استخوان وماهیچه

2) استخوان ، غضروف وماهیچه

3) استخوان ، اتصالات وغضروف

4) استخوان وغضروف

11) غضروف ها برای تبدیل شدن به استخوان به جذب کدام ماده معدنی نیاز دارند؟

1) کلسیم

2) گوگرد

3) سدیم

4) پتاسیم

12) قوزک داخلی پا انتهای کدام یک از استخوان های زیر است؟

1) زند زبرین

2) درشت نی

3) استخوان پاشنه

4) نازک نی

13) در کدام یک غضروف وجود ندارد؟

1) ستون مهره ها

2) زانو

3) نرمه گوش

4) نوک بینی

14) بافت استخوانی و بافت غضروفی نوعی بافت …………….. هستند.

1) پیوندی

2) پوششی

3) پیوندی سست

4) پوششی چند لایه

15) درماده زمینه ای بافت استخوان و غضروف چه موادی وجود دارد؟

1) مواد آلی ورشته های پروتئینی

2) مواد معدنی و رشته های پروتئینی

3) رشته های فیبری و مواد معدنی

4) مواد آلی و رشته های فیبری

16) کدام یک از تبدیل مستقیم بافت پیوندی به استخوان بوجود آمده است؟

1) استخوان جمجمه

2) استخوان دست

3) استخوان پا

4) استخوان صورت

17) کدام یک در یک مفصل متحرک وجود ندارد؟

1) استخوان

2.) رباط

3) زردپی

4) غضروف

18) در زیر میکروسکوپ نمونه ای از سلول های ماهیچه ای با این مشخصات دیده شد: * سلول هایی دوکی شکل و تک هسته ای * سلول های کدام اندام زیر این مشخصات را ندارد؟

1) دیواره رگ ها

2 ) زبان

3) روده

4) سیرابی

19) کدام جمله درباره سلول های ماهیچه قلب درست است؟

1) تک هسته ای و دوکی شکل

2) چند هسته ای و استوانه ای

3) استوانه ای منشعب و صورتی رنگ

4) یک یا چند هسته ای و قرمز رنگ

20) وقتی سیرابی گوسفند رابا ماهیچه متصل به استخوان گوسفند مقایسه می کنیم متوجه می شویم که سیرابی وماهیچه بترتیب : ماهیچه …… و…….. هستند.

1) صاف- اسکلتی

2) صاف – صاف

3) اسکلتی – صاف

4) اسکلتی – اسکلتی

ادامه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 5

خرید پی دی اف نمونه سوال این فصل با جواب

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید