خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 13: هوازدگی، شما را با پاسخ نامه فعالیتهای علوم هشتم فصل 13آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

در این فصل به هوازدگی، انواع آن و اثرات آن بر طبیعت و همچنین فرسایش و چرخهٔ سنگ
پرداخته شده است.

کانال تلگرام فرامعلم

هوازدگی و فرسایش باعث تخریب سنگ ها و تشکیل خاک، این موهبت الهی می شوند که باعث تداوم حیات در سطح زمین می گردد.

آشنایی کاربران گرامی با این مفاهیم باعث توجه آنها در حفاظت از این منابع خدادادی و سرمایهٔ ملی می گردد.

چرخهٔ سنگ از طریق تغییرات سنگ ها، پویایی کرهٔ زمین و امکان زیستن بر روی آن را مهیا می کند.

مرور فصل:

مرور فصل:

فکر کنید صفحه 115 

فکر کنید صفحه 115 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

کوه سمت راست که اختلاف ارتفاع کمتری دارد و سطح آن دچار فرسایش بیشتری شده، سن
بیشتری دارد و کوه سمت چپ که ارتفاع بیشتری دارد زمان کمتری در معرض فرسایش بوده،جوانتر است.

فعالیت صفحه 116 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

فعالیت صفحه 116 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

1) حجم یخ داخل بطری نسبت به حجم آب اولیه داخل آن، افزایش پیدا می کند.
2) مقدار این افزایش حجم را کاربران از طریق علامت گذاری روی بطری می توانند تعیین کنند که حدوداً چند درصد حجم آب اولیه است.
3) یخ زدن آب در داخل درز و شکاف سنگ ها باعث افزایش حجم آن و وارد نمودن فشار بر
سنگ ها و در نتیجه خرد شدن سنگ ها می گردد.

فکر کنید صفحه 117 

فکر کنید صفحه 117 

فکر کنید صفحه 117 

فیزیکی زیرا ساختار سنگ تغییری نمی کند.

فکر کنیدصفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

فکر کنیدصفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

جانوران از طریق حفر لانه در داخل درز و شکاف سنگ ها باعث ایجاد فضایی برای نفوذ
آب و هوا به داخل سنگ می گردند.

آب نفوذ کرده در زمستان دچار یخ زدگی و افزایش حجم می گردد. که این عامل باعث هوازدگی و خردشدن سنگ ها می شود.

گفت وگوکنید صفحه 118 

گفت وگوکنید صفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

بادها از طریق حمل و جابه جایی ذرات مختلف سطح زمین، باعث برخورد آنها با یکدیگر و
همچنین برخورد با سنگ های بستر مسیر خود می گردند که نتیجه آن خرد شدن و تغییر شکل ذرات است.

فعالیت صفحه 118و119 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

فعالیت صفحه 118و119 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

سنگ گرانیت با هیدروکلریدریک اسید واکنش نمی دهد ولی سنگ آهک با آن واکنش می دهد و به علت آزاد شدن کربن دی اکسید در سطح سنگ، کف تشکیل می شود.

CaCO3+HCl —–>   CaCl2+CO2+H2O

گفت وگوکنید صفحه 119

گفت وگوکنید صفحه 119 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

محاسن هوازدگی:
1) تشکیل خاک،

2) تشکیل مصالح ساختمانی مانند شن وماسه،

3) تشکیل غار آهکی.
معایب هوازدگی:

1) ترک خوردن سنگ های ساختمانی،

2) خرد شدن و ریزش سنگ ها وآسیب دیدن جاده های نواحی کوهستانی،

3) انحلال سنگ های آهکی نمای ساختمان ها.
در استان گیلان به دلیل وجود دما و رطوبت مناسب، واکنش شیمیایی به راحتی انجام می شودو کانی های تشکیل دهندهٔ سنگ به خاک تبدیل می شود؛ مانند تبدیل کانی فلدسپات به کانی رسی.

فکر کنید صفحه 120 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

فکر کنید صفحه 120 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

سنگ الف که زاویه دار است توسط یخچال حمل شده است؛ زیرا مانند کشمش های داخل
کیک بدون تماس با سنگ بستر و سنگ های دیگر سالم و زاویه دار مانده است.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید