خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 2 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 2 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی داشته باشند.

در پایان این فصل، کاربران می توانند:

1- یک تغییر شیمیایی را انتخاب و تغییر انرژی آن را بررسی، تجزیه و تحلیل کنند.
2- یک تغییر شیمیایی را انتخاب و راه ها و روش های آزاد سازی انرژی دراین تغییر را بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کنند .
3- سوختن را به عنوان یکی از تغییرهای شیمیایی مهم بررسی و تجزیه وتحلیل کنند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی:

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید:

١- با جنبه های مفید و زیانبار تغییرهای شیمیایی آشنا شوند.

٢- با نشانه های تغییر شیمیایی مانند تغییر دما، تغییر رنگ، خروج گاز، تشکیل رسوب، تغییر بوو ایجاد شعله آشنا شوند.

٣- بدانند که روش های آزاد کردن انرژی ذخیره شده در مواد، متفاوت است.

٤- سوختن، یکی از روش های آزاد کردن انرژی مواد است.

٥- درک کنند که برای سوختن، مادهٔ سوختنی، گرما و اکسیژن لازم است.

6- بتوانند معادلهٔ نوشتاری سوختن را بنویسند.

7- تفاوت سوختن کامل و ناقص را بدانند.

8- راه های خاموش کردن آتش را توضیح دهند.

9- درک کنند که فلزها هم در شرایط مناسب می سوزند.

10- بدانند که همهٔ مواد انرژی شیمیایی دارند.

 11- درک کنند که هرچه اکسیژن بیشتر باشد، سوختن سریع تر است.

١2- پی ببرند که گلوکز در بدن جانداران با اکسیژن دچار تغییر شیمیایی می شود و انرژی آزادمی کند.

13 بدانند که در بدن جانداران تغییر شیمیایی مواد غذایی با اکسیژن در حضور آنزیم ها انجام می شود.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل دو با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 2 با پاسخ   1 مگابایت 7 21

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 2 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 2 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 2 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 2 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 2 با پاسخ صفحه 2

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید